Tekstiversio

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus

Valmentava I, 20–80 ov

Lahden toimipaikka

Koulutus on tarkoitettu opinnoissaan tai arkielämässään erityistä tukea tarvitseville nuorille tai nuorille aikuisille, joilla ammatin- ja jatkokoulutuspaikan valinta on vielä avoin.

Koulutuksen kesto on pääsääntöisesti yhden lukuvuoden mittainen.

Kiipulan ammattiopiston Lahden toimipaikan tilat sijaitsevat keskeisellä paikalla lähellä keskustaa.

Miten opiskellaan?

Koulutuksen tavoitteena on valmentaa ja ohjata opiskelijoita luottamaan omiin kykyihinsä, selviytymään päivittäisistä elämän tilanteista ja kehittämään arkielämässä tarvittavia valmiuksia. Tavoitteena on antaa mahdollisimman todenmukainen kuva erilaisista ammateista, koulutusten vaihtoehdoista sekä työelämästä.

Koulutuksen aikana pyrimme myös kehittämään jatko-opiskeluvalmiuksia.

Mitä opiskellaan?

Opinnoissa syvennetään aiemmin opittua ja vahvistetaan opiskeluvalmiuksien kautta uuden oppimista. Tavoitteena on opiskeluvalmiuksien, itsearviointi- ja arjenhallintataitojen kehittyminen sekä jatko-opintosuunnitelmien selkiytyminen.

Opetuksessa painotetaan toiminnallisuutta, yhteistyötaitoja ja omien vahvuuksien kautta oppimista.

Opiskelijat tutustuvat oppilaitosten koulutustarjontaan kokeilujaksoilla. Työelämästä ja eri ammateista he saavat tietoa vierailemalla erilaisilla työpaikoilla ja työelämään valmentautumisen jaksoilla.

Lisäksi opiskelijat harjoittelevat itsenäisen elämän taitoja, kuten ruoanvalmistusta, siivoamista, itsestä huolehtimista sekä yhteiskunnan palveluiden käyttämistä.

Mitä koulutuksen jälkeen?

Opintojen aikana jokaiselle opiskelijalle laaditaan jatkosuunnitelma. Se tarkoittaa suunnitelmaa esimerkiksi siitä, millaiseen ammatilliseen koulutukseen tai työhön hän voisi suuntautua.

Tunnisteet: erityisopetus, lahti, valmentava koulutus

Lisätietoja koulutuksesta:

erityisopettaja
Tarja Manner
puh. 045 6577 117
tarja.manner(at)kiipula.fi

Kiipulan ammattiopisto
Lahden toimipaikka
Vesijärvenkatu 15
15140 Lahti