Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Näyttötutkintona suoritettava ammatti- tai erikoisammattitutkinto on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa näyttää ammatillisen osaamisensa tai lisätä sitä. Tutkinnon suorittamiseen liittyy usein valmistavaa koulutusta tai muuta tarvittavan ammattitaidon hankkimista. Tutkinto ja siihen liittyvä valmistava koulutus on maksullista ja ne suoritetaan henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan. 

Hae tästä!


Lyhytkurssit

Lyhytkurssit ovat kestoltaan 0,5 - 5 päivän täydennyskoulutuksia eri alojen ammattilaisille. Lyhytkurssit ovat maksullisia ja niihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.