Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen vieraili Kiipulassa Janakkalassa alkuviikosta. Vierailun tarkoituksena oli keskustella kuntoutuksen ja vaativan erityisen tuen ammatillisen koulutuksen tilasta ja tulevaisuudesta.

Ministeri Aino-Kaisa Pekoselle esiteltiin maanantaina Kiipulan kuntoutus- ja koulutustoimintaa. Kiipulasäätiö ylläpitää sekä ammatillista erityisoppilaitosta että omistaa kuntoutusyhtiö Avire Oy:n, jotka molemmat toimivat valtakunnallisesti. Puheissa nousi esille isona asiana osatyökykyisten kuntoutus, koulutus sekä työllistäminen.

– Kiipulassa on tehty pitkään menestyksekästä yhteistyötä yritysten kanssa niin kuntoutuksen kuin koulutuksenkin osalta. Työelämään integroituminen on Kiipulassa keskeinen mielenkiinnon kohde, Kiipulasäätiön toimitusjohtaja ja ammattiopiston rehtori Jukka Kujala totesi.

Aino-Kaisa Pekonen kuuluu työllisyyden edistämisen ministerityöryhmään, jossa on myös keskusteltu osatyökykyisten työllistämisestä. Työryhmästä kuuluu positiivisia uutisia.

– Näemme osatyökykyiset mahdollisuutena työllisyyden lisäämisessä ja edistämisessä, Pekonen sanoi.

Keskusteluissa tähdennettiin myös, että termi osatyökykyinen on harhaanjohtava. Riittävän tuen, koulutuksen ja ohjauksen kautta on jokaiselle löydettävissä oikeanlainen työ. Kiipulassa osatyökykyiset nähdään aivan normaaleina työntekijöinä.

– Tarvitaan vain riittävästi tukea ja tietoa mahdollisuuksista sekä ohjausvoimaa, ammattiopiston kehitysjohtaja Petteri Ora painotti.


Tärkeää työtä

Kuntoutuksen osalta keskusteluissa tuotiin esille alan tämän hetkisiä haasteita. Esille nousivat esimerkiksi tiukat kilpailutukset, joissa hinta joudutaan arvottamaan laadun edelle. Toisaalta palvelutuotteisiin kesken kauden tehdyt arvonlisäverolisäykset ovat olleet haasteellisia.

– Palvelutuottajalle arvonlisäveron lisäykset ovat tuoneet odottamattomia lisäkustannuksia, kertoi Kiipulasäätiön hallituksen puheenjohtaja Kari-Pekka Martimo.

Myös Aino-Kaisa Pekonen myönsi, että kuntoutus ja koulutus ovat olleet melkoisessa myllerryksessä viime aikoina.

– Teillä on ollut paljon haasteita. Samalla herää kysymys siitä, missä kaikkialla näitä asioita on pyöritetty, kun ei ehkä niinkään sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, jossa olen ollut viimeiset neljä vuotta, Pekonen mietti.

– Teette Kiipulassa erittäin tärkeää työtä, josta haluan myös kiittää, Pekonen lisäsi.


Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret töihin

Vaativan erityisen tuen ammatillista koulutusta toteuttavia oppilaitoksia toimii valtakunnallisesti enää vain kuusi. Ensisijaisten hakutoiveiden osalta Kiipula on näistä halutuin oppilaitos suhteessa avoimiin opiskelupaikkoihin. Vain viidesosa Kiipulasta valmistuneista ammatillisen koulutuksen opiskelijoista jää työttömyysturvan varaan, kun kaikki muut sijoittuvat työelämään tai muihin työllistymistä ja nuoren itsenäistä elämää edistävään palveluun.

– Näen syrjäytymisvaarassa olevissa nuorissa myös valtavan menestysmahdollisuuden ajatellen hallituksen työllisyystavoitteita. On tärkeää, että emme päästä nuoria syrjäytymään, vaan koulutuksen kautta saamme työelämään suuren joukon nuoria ja nuoria aikuisia, Jukka Kujala painottaa.

Kujala toteaa kuitenkin rahoituksen hakemisen ja saamisen olevan hankalaa. Esimerkiksi koulutuksen ja kuntoutuksen rajapintoja ei saisi ylittää ja se aiheuttaa moneen toimintaan jopa palvelupolkujen katkoksia.

Ministeri Pekosen mukaan hallitusohjelmaa lähdettiin kokoamaan ilmiöpohjaisesti, ei sektoreittain. Työ on kuitenkin ollut haastavaa.

– Vähän surkeanakin kuuntelen nyt sitä, miten termien käyttäminen vaikuttaa eri rahoituksen järjestäjiin ja mistä rahoja maksetaan. Ministerityöryhmissä on mietitty, miten rahoitusta katsottaisiin niin, että se olisi järkevää ja kohdennettavissa ministeriöittäin. Keskustelua on syytä käydä hallituksen sisällä edelleen siitä, miten rajapintoja vedetään ja miten yhteistyötä voisi tehdä paremmin, Pekonen summasi.


Kiipulasäätiön hallituksen puheenjohtaja Kari-Pekka Martimo sekä toimitusjohtaja Jukka Kujala kiittivät ministeri Aino-Kaisa Pekosta vierailusta.

Teksti ja kuvat: Ulla Harju