Alkavien KIILA-kuntoutuskurssien tiedot on esitelty Kelan sivuilla. Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan Kiipulan kuntoutuksen toteuttamien valtakunnallisten ja HYKS:n ja TAYS:n alueen KIILA-kurssien tietoihin.

Valtakunnalliset kurssit

 • Julkishallinnon asiantuntijat 67620
 • Fidan Myymälänhoitajien Kiila-kuntoutus 67685
 • L&T:n siivoojien 67611
 • Maatalousyrittäjät/viljelijät ym alalla työskentelevät 67688
 • It-alan ammattilaiset  67677
 • Kirjasto-, arkisto- ja museoalan työntekijät 67621
 • Tekniikan alan työntekijät (esim. asentajat) 67624
 • Julkishallinnossa työskentelevät asiantuntijat 65395
 • Palvelualalla työskentelevät ammattilaiset (vahtimestarit, koulunkäyntiavustajat yms.) 67627

HYKS-alueen kurssit

 • Hoitoalan ammattilaiset 67679
 • Sairaanhoitajat 67678
 • Kasvatus- ja hoitoalalla työskentelevät 67674
 • Toimistotyöntekijät 67675
 • Hyvinkään kaupunki / ateria- ja puhtauspalvelut 67684
 • Hgin sote SHK esimiehet 65342
 • Pankkitoimihenkilöt/ toimistotyöntekijät yms alalla toimivat KIILA-kuntoutus 67689
 • Lastenhoitoalalla työskentelevät ammattilaiset(lastenhoitaja yms.)  67660

TAYS-alueen kurssit

 • Lahden Servion työntekijät 65401
 • Lahden kaupungin opetushenkilöstö 67625
 • Siivoojaat yms. alalla työskentelevät 67622
 • Hoitoalan työntekijät (lähihoitajat , kotihoito yms.) 67623
 • Maatalouslomittajien yms. ammattialalla työskentelevät 67614