Haemme AMMATILLISTA ERITYISOPETTAJAA tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon opetukseen Janakkalan toimipaikkaamme.

Opettajan tehtäviin kuuluvat opetuksen lisäksi vastuuopettajan tehtävät (HOKS-työ), työelämäyhteistyö sekä moniammatillinen kuntoutus- ja verkostoyhteistyö.

Hakijalta odotamme alalle soveltuvaa tutkintoa ja alan työkokemusta. Tehtävä edellyttää lisäksi opettajan sekä ammatillisen erityisopettajan pätevyyttä.

Arvostamme kokemusta erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ohjaamisesta ja opettamisesta, hyvää tieto- ja viestintäteknistä osaamista sekä vankkaa työelämäosaamista. Hakijalta edellytetään yrittäjämäistä työotetta. S2-sähköpätevyys katsotaan eduksi.

Tehtävä täytetään määräaikaisesti 31.7.2019 saakka. Aloitus mahdollisimman pian. Palkkaus ja muut työehdot määräytyvät yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävässä on koeaika.

Ennen työn aloittamista valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustasta annetun lain (Laki 504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Tehtävään valitulle tarjoamme jäsenyyden moniammatillisessa työyhteisössämme sekä mahdollisuuden oman työn ja itsensä kehittämiseen asiantuntijaorganisaatiossa.

Olemme savuton työpaikka.

Hakemukset tämän linkin kautta 23.8.2018 mennessä. Haastattelut järjestetään 28.8.2018.                                                                                    

Lisätietoja tehtävästä antavat koulutuspäällikkö Riikka Vanninen, puh. 040 905 1052, riikka.vanninen@kiipula.fi ja apulaisrehtori Anne Saari, puh. 040 905 2884, anne.saari@kiipula.fi