Väylä kuntoutukseen ja työelämään

Kenelle

Kelan palvelu on tarkoitettu työikäiseille henkilöille, joilla terveydelliset tekijät vaikeuttavat työelämään pääsyä tai sinne paluuta, eikä kokonaistilannetta tai kuntoutusmadollisuuksia ole riittävästi selvitetty.

Työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki on ehkä hylätty, henkilö on palaamassa työhön pitkän työttömyyden jälkeen tai opinnot ovat keskeytyneet toistuvasti sairauden vuoksi taikka sopivaa koulutus- tai ammattialaa ei tunnu löytyvän.

Tavoite

Tavoitteena on tukea työelämässä jatkamista, työelämään palaamista tai sinne siirtymistä.

Sisältö

Selvityksessä tunnistetaan ja arvioidaan työ- ja/tai opiskelukykyyn aikuttavia tekijöitä ja selvitetään sekä lääkinnällisen että erityisesti ammatillisen kuntoutuksen tarpeet ja mahdollisuudet. Kuntoutusselvityksen tuloksena on yksilöllinen ammatillinen kuntoutussuunnitelma kuntoutusvaihtoehtoineen.

Rakenne

Kuntoutusselvityksen pituus määräytyy yksilöllisesti. Kokonaispituus on enintään 12 kuntoutuspäivää 4 kuukauden aikana ja 1-3 seurantapäivää.

  • Alkuvaihe kestää 2-4 kuntoutuspäivää peräkkäisinä päivinä. 
  • Jatkovaihe on enintään 9 kuntoutuspäivää enintään 3 jaksossa.
    Jatkovaihe koskee kuntoutujia, joiden kuntoutussuunnitelman laatimiseen tarvitaan tarkempia ja laajempia selvityksiä.
  • Seurantavaihe on 1-3 seurantapäivää ja/tai 1-6 puhelinyhteydenottoa. Seurannassa varmistetaan, että kuntoutussuunnitelma on lähtenyt tai lähtee liikkeelle ja että saat tukea ammatilliseen etenemiseesi.

Toteutuspaikkakunnat

Hämeenlinna, Oulu, Tampere

Hakeminen

Toimita Kelaan lääkärin B-lausunto ja kuntoutushakemus KU101.

Kela tekee päätöksen kuntoutuksen myöntämisestä. Kuntoutus on sinulle maksuton, ja lisäksi voit hakea Kelasta sairauspäivärahan suuruista kuntoutusrahaa ja matkakorvausta.