Tiedoksi Kiipulan ammattiopiston työelämän yhteistyökumppaneille

Suomen hallituksen yksi kärkihankkeista on ammatillisen koulutuksen reformi. Ammatillisen koulutuksen lait, rahoitus, tutkintojärjestelmät ja järjestäjärakenteet sekä ohjaus- ja toimintaprosessit uudistuvat. Tutkintojen määrä vähenee ja tutkintorakenteet uudistuvat. Uudistuksen tavoitteena on vastata entistä paremmin työelämän tarpeisiin.

Opiskelijoiden yksilölliset tavoitteet otetaan entistä enemmän huomioon laatimalla heille henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Koulutuksessa korostuu edelleen työelämälähtöisyys ja käytännön työtehtävissä oppiminen.

Jatkossa ammatillisessa koulutuksessa on vain yksi tapa osoittaa osaaminen – näytöllä. Opiskelija osoittaa osaamisensa näytöllä pääsääntöisesti työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä. Näyttö arvioidaan kaksikannassa: arvioijina ovat pääsääntöisesti työpaikkaohjaaja ja opettaja.

Työpaikalla järjestettävä koulutus tapahtuu jatkossa kahdella tavalla - joko koulutussopimuksen tai oppisopimuskoulutuksen kautta. Koulutukseen liittyvistä sopimuksista vastaa koulutuksen järjestäjä. Työnantaja ja koulutuksen järjestäjä solmivat kirjallisen sopimuksen tutkinnon osa kerrallaan. Koulutussopimukseen perustuvassa työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa. Uuden lain mukaisesti koulutussopimuksessa ei makseta koulutuskorvausta. Koulutussopimus vastaa nykyistä yhteistyösopimusta ja opiskelijan työssäoppimissopimusta

Oppisopimuskoulutus on työnantajan ja oppilaitoksen välinen kirjallinen sopimus ja se voidaan solmia yhteenkin tutkinnon osaan. Oppisopimuksessa työnantaja ja opiskelija solmivat määräaikaisen työsopimuksen.

Kiipulan ammattiopisto on solminut työpaikkojen kanssa yhteistyö- ja puitesopimuksia. Ne raukeavat sellaisenaan 1.1.2018 alkaen lakiuudistuksen myötä.

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivomme yhteistyön jatkuvan edelleen kehittävässä hengessä!

Yhteistyöterveisin,

Jukka Kujala                     
rehtori

Lisätietoja uudistuksesta:
Apulaisrehtori Anne Saari, anne.saari(at)kiipula.fi, puh. 040 905 2884
Laatupäällikkö Rauno Konttila, rauno.konttila(at)kiipula.fi, puh. 050 300 3769

OKM-tiedote: Mikä muuttuu työelämälle?