Opetushallituksen Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt -kilpailuun ilmoitettiin 151 ehdotusta, joista viisi nousi palkinnoille. Kiipulan tiimioppimisen malli oli yksi näistä!  ”Tiimioppiminen tiimiyrittäjänä – osuuskunta oppimisen ympäristönä ammatillisessa erityisopetuksessa” palkittiin ammatillisen koulutuksen parhaana käytäntönä!

Työelämälähtöistä oppimista toteuttava tiimioppimisen malli kuvaa pedagogisen osuuskunnan kehittämistä. Oikeat asiakastyöt sekä oikea opiskelijoiden yrittäjyys toteutuvat tiimeissä toimien. Tiimioppimisen keskeisiä työkaluja ovat mm. henkilökohtainen oppimissopimus, aidot asiakasprojektit, oma yritys ja sen kehittäminen, vertaisoppiminen ja -johtajuus.

Palkintoa perustellaan sillä, että oppiminen pedagogisessa osuuskunnassa on asiakaslähtöistä, yhteisöllistä ja toiminnallista. Osuuskunta mahdollistaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen myös erityistä tukea tarvitseville ja aloilla, joilla ei ole riittävästi yritystoimintaa opiskelijan kotipaikkakunnalla.

Palkituille malleille yhteistä on työelämää vastaavien tilojen ja käytäntöjen tuominen osaksi oppilaitosten oppimisympäristöjä.

Kiipulan malli on tarkemmin kuvattuna hyvissä käytännöissä: https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/2100/?q=072515555c84423a036e0059fc775f4e

Parhaita käytäntöjä esiteltiin kaksipäiväisessä seminaarissa Helsingissä 10.-11.10.2016.
#parhaat2016