Ammatillinen koulutus uudistuu

Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistetaan koko ammatillinen koulutus. Ammatillista koulutusta koskevat lait yhdistetään nuoria ja aikuisia koskevaksi lainsäädännöksi. Lisäksi uudistetaan koulutuksen rahoitus, ohjaus, tutkintorakenne, koulutuksen toteuttamismuotoja sekä järjestäjärakennetta. 

Oleellisimmat muuttuvat asiat:

 • yksi lainsäädäntö nuorille ja aikuisille
 • yksi järjestämislupa ja rahoitusjärjestelmä
 • tutkinnot ja koulutuksen perusteet sekä todistukset uudistuvat
 • näyttö- ja tutkintotoimikunnat lakkaavat, työelämätoimikunnat tulevat
 • henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) korvaa HOPS:n, HOJKS:n ja henkilökohtaistamissuunnitelman
 • koulutussopimus korvaa entisen työssäoppimisen sopimuksen
 • työpaikalla tapahtuva oppiminen voi olla myös oppisopimusta, jolloin se pohjautuu työsopimukseen
 • tutkintomaksut poistuvat
 • kuraattori- ja psykologipalvelut sekä maksuton lounas laajenevat koskemaan aikuisia (ei AT/EAT)
 • koulutus- ja nuorisotakuu säilyvät
 • uudistuksissa on siirtymäsäädöksiä

OKM ja Oph ovat koonneet ajankohtaista tietoa reformin toimeenpanosta www-sivuilleen:

http://minedu.fi/amisreformi

http://www.oph.fi/reformintuki