Ammatilliset avomuotoiset kuntoutuskurssit nuorille ja aikuisille

Ammatillinen kuntoutuskurssi on tarkoitettu sinulle 18–60-vuotias, jos terveydentilasi rajoittaa sijoittumistasi työhön tai ammattiin. Ammatillinen koulutus tai työelämäkokemus ei ole kurssille välttämätön edellytys, vaan kuntoutuksen lähtökohtana on juuri sinun tilanteesi ja sen pohjalta laadittava yksilöllinen ammatillinen suunnitelma.

Kurssilta saat tukea sopivan työn tai ammatin löytämiseen, työelämässä selviytymiseen ja tulevaisuuden suunnitelman laatimiseen työuran vakiinnuttamiseksi. Työ- ja toimintakyvyn turvaamisen lisäksi kurssin tavoitteena on elämänhallinnan ja aktiivisuuden lisääminen sekä lähiverkoston ja vertaistuen mahdollisuuksien löytäminen ja vahvistaminen.

Ammatilliset, avomuotoiset kuntoutuskurssit ovat Kelan rahoittamia ja Kiipula toteuttaa niitä kahdeksalla paikkakunnalla:

 • Espoossa
 • Hyvinkäällä
 • Hämeenlinnassa
 • Kouvolassa
 • Lahdessa
 • Riihimäellä
 • Tampereella
 • Vantaalla


Mitä kuntoutus sisältää?

Ammatillisia kuntoutuskursseja järjestetään ikäryhmittäin nuorille aikuisille (18-25 v.) ja aikuisille (26-60 v.) sekä ilman ikäryhmitystä 18-60-vuotiaille.

Kuntoutuskurssi koostuu ryhmämuotoisesta ohjelmasta (yht. 35 pv: aloitus 20 pv + 5 pv + 5 pv sekä päätösjakso 5 pv), välijaksosta tehtävineen, yksilöllisestä ohjauksesta ja työharjoittelusta (yht. 70 pv). Kuntoutuskurssi kestää noin viisi kuukautta, minkä lisäksi puolen vuoden seurantajakson kuluessa järjestetään kolme seurantakäyntiä.

Ryhmäohjelmaa räätälöidään ryhmän tarpeiden mukaan. Käsiteltäviä teemoja ovat mm.

 • opiskelussa ja työelämässä selviytyminen
 • psykososiaalinen ohjaus ja neuvonta
 • fyysinen aktivointi ja ohjaus
 • tietoa ja ohjausta terveyteen liittyvistä asioista
 • arjessa selviytyminen
 • sosiaalinen aktivointi ja neuvonta
 • ravitsemusneuvonta