Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinnon suorittaminen kestää noin kolme vuotta, mutta opiskelun pituus joustaa tarpeen mukaan. Sinun ei esimerkiksi tarvitse opiskella sellaisia taitoja, jotka sinulla jo on. Opiskelu on yksilöllistä ja siinä huomioidaan kunkin opiskelijan henkilökohtaiset tarpeet.

Ammatillisten opintojen tavoitteet ovat:

  • ammatillinen osaaminen yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti
  • työllistyminen ammattialan tehtäviin, tarvittaessa tuettuna
  • aikuistumisen tukeminen, oman arjen hallinta ja itsenäistyminen
  • jokin seuraavista todistuksista:

1) tutkintotodistus (todistus voi sisältää tutkinnon osia, joiden osaamisen arviointia on mukautettu)
2) todistus suoritetuista tutkinnon osista (todistus voi sisältää tutkinnon osia, joiden osaamisen arviointia on mukautettu)
3) todistus opiskelijan osaamisesta
(annetaan niistä tutkinnon osista, joissa opiskelija ei ole saavuttanut tutkinnon osan keskeisiä ammattitaitovaatimuksia/osaamistavoitteita)

Opiskelu on toiminnallista ja tapahtuu ammattialalle tyypillisissä ympäristöissä. Toiminnallisuus tarkoittaa, että luokkaopetusta on vähemmän kuin tekemällä oppimista. Tekemällä oppiminen tapahtuu aidoissa työympäristöissä.

Tehtävät ja työharjoitukset perustuvat opetussuunnitelmaan ja opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Tutkinto voidaan rakentaa myös yhdistämällä eri alojen opintoja. Opetuksessa painottuvat ammattialan perustehtävät. Opintojen aikana opiskelija harjaantuu toimimaan työyhteisön jäsenenä.

Opinnot koostuvat ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Koulutukseen sisältyy opiskelua työpaikoilla oman ammattialan tehtävissä. Osaamistasi arvioidaan käytännön työn yhteydessä.