Ammatillinen kuntoutus auttaa työllistymään, pysymään työelämässä tai palaamaan sinne sairaudesta tai vammasta huolimatta.

Avire tuottaa sekä ryhmämuotoisia että yksilöllisiä ammatillisen kuntoutuksen palveluja. Alla on lyhyet esittelyt palveluista. Klikkaamalla palvelun nimeä pääset ao. palvelusta kertovalle sivulle.

Ryhmämuotoiset palvelut

KIILA-kuntoutus

Kelan KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa työkykyä ja tukea pysymistä työelämässä.

KIILA-kuntoutus voi olla sinulle sopivaa kuntoutusta, jos

  • olet työsuhteessa tai toimit yrittäjänä ja sairaus vaikeuttaa työskentelyäsi
  • olet jo saanut apua työterveyshuollosta ja työpaikalta, mutta se ei tunnu riittävän
  • tarvitset asiantuntija-apua ammatillisiin ja työhyvinvointiin liittyviin asioihin sekä terveyteen ja elämänhallintaan.

Kuntoutus tulee aloittaa riittävän varhain, jotta työssä jatkaminen voidaan turvata.

TAITO-kurssit

Taito-kurssi on avomuotoinen ammatillisen kuntoutuksen palvelu.

Ammatillinen Taito-kurssi on vaihtoehto, jos sairaus ja elämäntilanne hankaloittaa ammatin tai koulutusalan valintaa tai työllistymistä. Se voi myös tulla kyseeseen, jos tarvitset tukea elämänhallintaan ja omien voimavarojen löytymiseen sekä opiskelujen aloittamiseen tai työpaikan hakemiseen.

Maahanmuuttajien ammatillinen kuntoutus, MAHKU-hanke

MAHKU-pilotointihankkeessa toteutettava kuntoutus on suunnattu maahanmuuttajille, joilla on todettu sairaus, haitta tai vamma, joka estää työllistymisen tai siirtymisen opiskelemaan. Kuntoutettavan kokonaistilanne otetaan huomioon jo kuntoutukseen hakeuduttaessa. MAHKUun osallistuville ei ole kielitaitovaatimuksia.

Pilotointivaiheessa olevaa MAHKU-hanketta toteutetaan 1.3.2018–29.2.2020 Hyksin, Tyksin ja Taysin erva-alueilla. Kiipula-Avire on mukana hankkeessa. 

Yksilöpalvelut

Ammatillinen kuntoutusselvitys (AKS)

Kuntoutusselvityksen tavoitteena on tunnistaa ja arvioida kuntoutujan työ- ja/tai opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä. Samalla selvitetään erityisesti ammatillisen mutta myös lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeet ja mahdollisuudet. Päämääränä on tukea kuntoutujan työelämässä jatkamista, työelämään palaamista tai sinne siirtymistä.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK)

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus on suunnattu työikäisille nuorille ja aikuisille.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus sopii sinulle, jos tarvitset sairauden ja kokonaistilanteesi vuoksi yksilöllistä valmentajan tukea työtehtävän, ammattialan tai opiskelualan valintaan. Valmentaja tukee sinua tarvittaessa myös palkkatyöhön työllistymisessä tai ammatinharjoittajaksi tai yrittäjäksi ryhtymisessä.

HUOM. Työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta voit hakea myös ilman todettua sairautta, jos olet 16-29- vuotias ja toimintakykysi on olennaisesti heikentynyt.

Työhönvalmentavat ammatillisen kuntoutuksen palvelut vahinkovakuuttajien asiakkaille

Palvelujen tavoitteena on kuntoutujan siirtyminen työelämään henkilökohtaisen ammatillisen suunnitelman avulla. Palvelussa arvioidaan ja suunnitellaan kuntoutujan ammatillista tulevaisuutta ja realistisia mahdollisuuksia työelämään siirtymiselle voimavarasuuntautuneesti.