Valikko

NIVUS

Nivus-hankkeen tavoitteena on kehittää hakeutumisvaiheen ohjausta, opintojen aikaista – ja jatko-ohjausta. Hankkeen keskeinen tavoite on vaativan erityisen tuen ammatillisen koulutuksen valtakunnallisen ohjaussuunnitelman laatiminen.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Heli Kemppinen
puh. 040 571 349
heli.kemppinen@kiipula.fi

OPH rahoittaa_logo.

Toteutusaika: 1.1.2021 – 30.6.2022
Rahoittaja: OPH

Kiipulassa hankkeessa pyritään varmistamaan tiedonkulku vaativan erityisen tuen tarjonnasta ja soveltuvuudesta ohjaaville tahoille. Kehitetään jatkuvaan hakuun soveltuvia arvioinnin ja ohjauksen menetelmiä.

Kehitetään ja kuvataan Telma-opiskelijoiden ammatillisiin opintoihin ohjausta ja opinnoissa ohjausta. Tuetaan opiskelijoiden oman osaamisen markkinointia kouluttamalla henkilöstöä aiheesta.

Jäsennetään työnantajille suunnattua tietoa vaativan erityisen tuen opiskelijoiden ohjauksesta yhteistyössä alueellisten verkostojen kanssa. Kartoitetaan Telma-opiskelijoiden jatkopolkuihin liittyviä työ- ja toimintakeskuksia. Pyritään varmistamaan yhteistyössä, että toimintakeskusten henkilöstöllä on osaamista tukea vaativan erityisen tuen opiskelijoita sekä tietoa erilaisista jatkopoluista.

Hanketta koordinoi Ammattiopisto Live. Kiipulan ohella muita toimijoita ovat Luovi, Spesia, Aitoo, Optima, JEDU, SAKKY ja Suomen diakoniaopisto SDO.

Materiaalit

Kohti oikeaa opiskelupaikkaa -työkirja

Kohti oikeaa opiskelupaikkaa -työkirja on tehty Oikeus osata, Nivus-hankkeen toimijoiden yhteistyönä. Työkirjan tarkoituksena on lisätä tietoa hakeutumisesta vaativan erityisen tuen koulutuksiin ja koulutusten sisällöistä. Työkirjan tavoitteena on tukea oppilasta /ohjattavaa löytämään oma yksilöllinen koulutuspolkunsa. Kirja toimii oppimateriaalina perusopetuksen opintojen ohjauksessa ja uraohjauksessa.

Minä urapolulla -oppaan kansikuva.

Minä urapolulla työkirjan voit ladata tästä (pdf-tiedosto, linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Minä urapolulla -työkirja on tehty Oikeus osata, Nivus- ja Tassu-hankkeissa. Työkirjan tarkoituksena on mm. auttaa opiskelijaa tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteita sekä pohtimaan itseään oppijana.  Opiskelija saa työkirjasta sisältöä CV:n ja työhakemusten tekemiseen. Työkirjaa voi täyttää myös kännykällä. Kirja toimii oppimateriaalina uraohjauksessa.

Tietoa opiskelijalle, mitä uraohjaus tarkoittaa – Uraohjaus ja mun tulevaisuus –infograafi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Opiskelijan pikaopas (linkki avautuu uuteen ikkunaan) Ohjaus- ja tukiverkostot. Oppaassa kerrotaan lyhyesti, minkälaista tukea ja ohjausta opiskelija voi saada opintojen aikana.

Blogi: Sukellus sanaan uraohjaus (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Tulossa olevia koulutuksia:

Ajatuksia ohjaukseen – perusopetuksesta toiselle asteelle, verkkototeutus (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)