Valikko

Rivakka OTE

Hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön ”Polut hoitoon ja kuntoutukseen” -projektin alueellinen kokeiluhanke. Sen tavoitteena on parantaa ja kehittää työttömien palvelujärjestelmän eri tahojen välistä toimintaa ja tukea osatyökykyisten työllistymistä. Viranomaiset vahvistavat yhteistyötään, selkeyttävät työnjakoaan ja vahvistavat palveluiden tuntemusta sekä palvelutarpeen tunnistamista.

Toteutusaika: 1.3.2017 – 31.12.2018
Rahoittaja: STM/TEM. OTE-kärkihankkeen projekti 7: Polut hoitoon ja kuntoutukseen –osahanke.

Kiipulasäätiön hankekumppaneina toimivat:

  • HYKS Psykiatrian sosiaalityö, akuutti- ja konsultaatiolinja sekä mielialalinja
  • Vantaan kaupunki aikuissosiaalityö ja terveyspalvelut
  • Helsingin kaupunki psykiatria- ja päihdepalvelujen sosiaalityö
  • Järvenpään terveyskeskus, päihde- ja mielenterveysyksikkö
  • Uudenmaan TE-toimi / Vantaan, Helsingin ja Järvenpään toimipaikat