Valikko

PYRY – Pystyväksi ryhmässä

Hankkeessa tuetaan osatyökykyisiä ja muita erityisen tuen tarpeessa olevia työttömiä, ammatillisten opintojen loppuvaiheessa olevia ja vasta ammattiin valmistuneita henkilöitä kohti työtä. Tähän pyritään kehittämällä heidän urataitojaan ja tukemalla heitä työelämäyhteyksien rakentamisessa. Keskeisimpinä taitoina vahvistetaan osallistujien minäpystyvyyden kokemusta ja oman osaamisen tunnistamista ja tuotteistamista.

Lisätiedot:
projektipäällikkö Tanja Siltala
tanja.siltala@kiipula.fi
040 5683 338

Toteutusaika: 1.1.2020-31.10.2022
Rahoittaja: ESR