Valikko

Työkykyä yhdessä – kuntoutumisen tukea sisäilmasta oireilevalle

Työkykyä yhdessä -hankkeessa kehitetään keinoja kuntoutumisen tukemiseen sisäilmasta oireileville työikäisille. Työskentelyssä hyödynnetään sisäilmasta oireilevien kokemustietoa toimintakyvyn muutoksista, työkyvystä ja työssä jaksamisesta sekä keinoista niiden tukemiseksi.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Niina Henttonen
niina.henttonen@kiipula.fi
puh. 050 5402 198

Toteutusaika: 2020-2022
Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista

Työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja vahvistamiseen etsitään hankkeen aikana ratkaisuja neljän eri toiminnon avulla: puhelinneuvonta, yksilöllinen ohjaus, vertaistukiryhmät, ryhmämuotoinen kuntoutus.

Hankkeen toiminnassa hyödynnetään olemassa olevia kuntoutuksen hyviä käytäntöjä, kuten tavoitteiden asettamista, vertaistukea, ryhmämuotoisuutta, moniammatillisuutta ja dialogisuutta. Saavutettavuuden takaamiseksi hankkeessa hyödynnetään etäkuntoutuksen menetelmiä. 

Kehittämistyötä tehdään yhdessä sisäilmasta oireilevien sekä kuntoutusalan ja työterveyden ammattilaisten kanssa. Hankkeen toteuttavat Kiipulasäätiö ja Hengitysliitto ry.   

Lue lisää Työkykyä yhdessä -hankkeen sivuilta >> (linkki avautuu uuteen ikkunaan)