Valikko

UFO – UFO-uudet fyysisvirtuaaliset oppimisympäristöt

 

UFO-hankeessa kehitetään virtuaalisia ja simuloituja oppimisympäristöjä vaativan erityisen tuen opiskelijoille. Hankkeen tuloksena on digitaalisuuden mahdollisuuksia monipuolisesti hyödyntävä saavutettava ja yhdenvertainen opetuksen ja oppimisen malli. Malli sisältää pedagogisen toteutuksen lisäksi virtuaalisia oppimisympäristöjä, vuorovaikutteista yli toimipaikkojen tapahtuvaa hybridiopetusta sekä saavutettavia selkeäkielisiä opetusmateriaaleja.

Lisätiedot:
projektipäällikkö Taru Koivisto
taru.koivisto@kiipula.fi
050-420 41 44

Toteutusaika: 1.9.2021-31.8.2023
Rahoittaja: ESR

UFO – uudet fyysisvirtuaaliset oppimisympäristöt​ – New physic-virtual learning environments

Hankkeen tavoitteena on

  • ottaa käyttöön vaativan erityisen tuen ammatilliseen koulutukseen soveltuvia fyysisvirtuaalisia oppimisen tiloja.
  • luoda visuaalisia ja saavutettavia VR/AR-oppimisympäristöjä.
  • kehittää vuorovaikutteista valkotaulua hyödyntävä yli toimipaikkarajojen toimiva opetusmalli.
  • valmistaa digitaalista saavutettavaa opetus- ja tukimateriaalia vaativaa erityistä tukea tarvitsevien ammatilliseen koulutukseen.

Hankkeen tuloksena

  • opetus- ja ohjaushenkilöstöllä on uudenlaista osaamista virtuaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen käytännön taitojen opetuksessa ja työelämäyhteistyössä.
  • digipedagogiset toimintamallit on otettu käyttöön.
  • vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden mahdollisuudet käytännön taitojen oppimiseen lisääntyvät ja monipuolistuvat.
  • opiskelijoiden työllistymisen mahdollisuudet paranevat.
  • opiskelijoiden yleiset digitaidot paranevat ja se tukee osallisuutta ja aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa ja työelämässä opintojen jälkeen.

Hankkeen toteuttajat:
Hanketta koordinoi Kiipulasäätiö ja osatoteuttajana on Live-säätiö.

Katso hankkeen omat sivut tästä (linkki avautuu uudessa ikkunassa) >>