Valikko

YDIN – Yhdessä digimmin

Vipuvoimaa EU:lta ja Euroopan sosiaalirahaston tunnus.

YDIN – yhdessä digimmin -hankkeen tavoitteena on kehittää henkilökohtaisten avustajien ja avun käyttäjien digitaitoja. Tarkoituksena on kartoittaa kohderyhmien digiosaamista, rakentaa koulutuskokonaisuus sekä digitaalinen oppimisympäristö digitaitojen vahvistamiseen. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätiedot:
projektipäällikkö Hilla Kaila
hilla.kaila@kiipula.fi
puh. 040 529 8126

Toteutusaika: 1.1.2022-31.8.2023
Rahoittaja: ESR (Euroopan sosiaalirahasto)

Tampereen ammattikorkeakoulu ja Kiipulan ammattiopisto toteuttavat hankkeessa alkukartoituksen, jonka avulla selvitetään keskeisempiä henkilökohtaisten avustajien ja avun käyttäjien digitaitoja ja koulutuksen tarpeita. Kartoitus toteutetaan kyselyiden ja työpajojen avulla. Kartoituksen pohjalta rakennetaan avun käyttäjille, ammattilaisille ja esihenkilöille suunnattu avoin digitaalinen oppimisympäristö digitaitojen vahvistamiseen. Tavoitteena on myös innostaa hyödyntämään digitaalisuutta osana arkea ja henkilökohtaisten avustajien työtä.

YDIN-hankkeen tiimi järjestää keväällä 2023 ”Digiosaajaksi yhdessä kokeillen ja oppien” – työpajat. Avustaja- avun käyttäjä pareille suunnatuissa työpajoissa otetaan oppimisympäristö käyttöön ja vahvistetaan digitaitoja elämän eri osa-alueilla. Ammattilaisille toteutetaan myös webinaarisarja oppimisympäristön käyttöönotosta ja hyödyntämisestä.

Digitaitojen kehittyminen tukee avun käyttäjien osallistumista työhön, opiskeluihin sekä koko digitalisoituvaan yhteiskuntaan. Kehittyvät digitaidot ovat myös mahdollistamassa mielekästä vapaa-aikaa avun käyttäjille. Henkilökohtaisten avustajien digitaitojen vahvistaminen tukee työelämätaitoja sekä mahdollisuutta vastata avun käyttäjien tarpeisiin.

Hanketta hallinnoi Tampereen ammattikorkeakoulu, ja osatoteuttajana toimii Kiipulan ammattiopisto. Mukana kehitystyössä on laaja alan organisaatioiden yhteistyöverkosto. Varsinainen toiminta-alue on Pirkanmaa, mutta oppimisympäristö ja webinaarisarja jäävät käyttöön valtakunnallisesti eri toimijoiden hyödynnettäväksi.

Lue lisää YDIN-hankkeesta verkkosivuilta (linkki avautuu uuteen ikkunaan) >>