1.3.2018–30.7.2020 ( ESR, TSL)

Ammattitaitoa yhdessä -hanke tuottaa uutta tietoa, uudenlaisia menetelmiä ja toimintatapoja sekä verkostoja, jotka hyödyttävät työelämän toimijoita, ammatillisia oppilaitoksia ja opiskelijoita. Hanke tuo yhteen työnantajat, työntekijät ja oppilaitokset kehittämään uudistunutta ammatillista koulutusta. Toiminta on suunnattu työnantajille, työpaikkaohjaajille, luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille, aluetoimitsijoille sekä oppilaitosten henkilöstölle ja opiskelijoille.

Päämääränä on, että opiskelijoiden siirtymät oppilaitosten ja työpaikkojen välillä ovat sujuvia. Tavoitteena on vahvistaa koko työyhteisön osaamista työpaikalla järjestettävän koulutuksen tukemisessa sekä parantaa oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä. Näin tuetaan myös laadukasta koulutusta, osaamistavoitteiden toteutumista, opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehittymistä ja työllistymistä.

Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL, ja osatoteuttajina mukana ovat Työterveyslaitos, Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Teollisuusliitto.

Hankkeen vastuuhenkilö Kiipulassa on Heli Kemppinen, puh. 040 457 1349, heli.kemppinen@kiipula.fi.

Lisätietoja hankkeen sisällöstä löytyy https://www.ammattitaitoayhdessa.fi/