1.3.2018–30.7.2020 ( ESR, TSL)

Ammattitaitoa yhdessä -hanke tuottaa uutta tietoa, uudenlaisia menetelmiä ja toimintatapoja sekä verkostoja, jotka hyödyttävät työelämän toimijoita, ammatillisia oppilaitoksia ja opiskelijoita. Hanke tuo yhteen työnantajat, työntekijät ja oppilaitokset kehittämään uudistunutta ammatillista koulutusta. Toiminta on suunnattu työnantajille, työpaikkaohjaajille, luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille, aluetoimitsijoille sekä oppilaitosten henkilöstölle ja opiskelijoille.

Päämääränä on, että opiskelijoiden siirtymät oppilaitosten ja työpaikkojen välillä ovat sujuvia. Tavoitteena on vahvistaa koko työyhteisön osaamista työpaikalla järjestettävän koulutuksen tukemisessa sekä parantaa oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä. Näin tuetaan myös laadukasta koulutusta, osaamistavoitteiden toteutumista, opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehittymistä ja työllistymistä.

Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL, ja osatoteuttajina mukana ovat Työterveyslaitos, Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Teollisuusliitto.

Hankkeen vastuuhenkilö Kiipulassa on Heli Kemppinen, puh. 040 457 1349, heli.kemppinen@kiipula.fi.

Lisätietoja hankkeen sisällöstä löytyy https://www.ammattitaitoayhdessa.fi/

Lue blogiteksti: Miten erityinen tuki toteutuu työpaikalla oppiessa?

Työntekijästä opettajaksi. Ammattitaitoa yhdessä -hankkeen juttu Motiivi-lehdessä.  
(PDF, avautuu uudessa ikkunassa)

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa -infotilaisuudet
(PDF, avautuu uudessa ikkunassa)


Toteutettuja materiaaleja:

Työyhteisö ohjaa -materiaalit

Miten työpaikoilla voidaan tukea ja ohjata erilaisia oppijoita?
Tähän antavat vastaukset uunituoreet Työyhteisö ohjaa -materiaalit, jotka tukevat työyhteisöä ammattiin opiskelevan ohjaamisessa ja oppilaitosyhteistyössä.

Käytössäsi on neljä opasta:
- Erityinen tuki työpaikalla -opas
- Ammattiin opiskelevien ohjaaminen työpaikalla -opas
- Opiskelijoiden uraohjaus -opas
- Opiskelijan työturvallisuus -esite

Oppaat on suunnattu työpaikalla työpaikkaohjaajille, luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille.
Materiaalit on julkaistu sekä sähköisinä että painettuina. Voit tilata esitteitä tai lukea niitä sähköisesti täältä >> https://www.ammattitaitoayhdessa.fi/materiaalit/

Opiskelijan erityinen tuki ja ohjaus työpaikalla -videosarja

Hyvä perehdytys
Hyvässä perehdytyksessä on tärkeää huomioida opiskelijan yksilölliset tarpeet ja osaaminen. 

Monipuolinen ohjaus
Monipuolisessa ja havainnollistavassa ohjauksessa hyödynnetään kuvia, videoita ja työhön liittyviä esineitä.

Onnistunut näyttö
Opiskelijan onnistunutta näyttöä tukee työpaikkaohjaajan kannustus ja rohkaisu.

Selkeä kieli ohjauksessa
Selkeän kielen käyttö ohjauksessa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työpaikkaohjaaja puhuu hitaammin ja selittää vaikeat sanat ja käsitteet.