Ammattitutkinto

Ammattitutkinnon suorittaminen sopii Sinulle, jos haluat virallisen todistuksen ammattitaidostasi. Voit näyttää osaamisesi esim. työkokemuksesi tai ammattialaasi liittyvien harrastustesi perusteella. Ammattitaito osoitetaan näyttöinä työpaikalla. 

Erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnolla osoitat, että hallitset alasi vaativimmat työtehtävät. Erikoisammattitutkinto soveltuu hyvän ammattitaidon omaavalle osaamisen tunnustamiseen sekä osaamisen päivittämiseen ja vahvistamiseen. Ammattitaito osoitetaan näyttöinä työpaikalla. 

Jatko-opintokelpoisuus

Ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto antavat kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.