Ammattitutkinto

Ammattitutkinnon suorittaminen sopii Sinulle, jos haluat virallisen todistuksen ammattitaidostasi. Voit näyttää osaamisesi esim. työkokemuksesi tai ammattialaasi liittyvien harrastustesi perusteella.

Ammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona, jossa ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa aidoissa työtehtävissä.

Erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnolla osoitat, että hallitset alasi vaativimmat työtehtävät. Erikoisammattitutkinto sopveltuu hyvän ammattitaidon omaavalle osaamisen tunnustamiseen sekä osaamisen päivittämiseen ja vahvistamiseen.

Myös erikoisammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona, jossa ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa aidoissa työtehtävissä. 

Valmistava koulutus

Tutkinnon suorittamiseksi järjestetään myös valmistavaa koulutusta. Jos olet jo hankkinut aikaisemmassa koulutuksessa, työssä tai harrastuksessa riittävän osaamisen, voit suorittaa näyttötutkinnon myös ilman valmistavaa koulutusta tai muuta tarvittavan ammattitaidon hankkimista.

Jatko-opintokelpoisuus

Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto antavat kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.