Marjo Lintilä

Psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti

Ammatillisen kuntoutuksen psykologina olen tottunut tarkastelemaan työkykyä laaja-alaisesti ja ymmärrän työkyvyn ja työhyvinvoinnin koostuvan paitsi yksilöllisistä tekijöistä, myös työyhteisön arvoista ja käytännöistä. On tärkeää huolehtia, että työkyvyn perustalle eli psyykkiselle, fyysiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille on hyvät edellytykset työpaikalla.

Pidän myös tärkeänä, että työntekijä itse huolehtii työkyvystään ja omilla valinnoillaan haluaa tukea työkykynsä eri puolia. Tätä voidaan lähestyä mm. miettimällä, mikä työntekijää motivoi ja mikä on hänelle merkityksellistä. Haluan herätellä ihmisiä miettimään omia usein hyvin automaattisiakin toimintatapoja ja ajatusmalleja, mitkä johtavat kuormittumiseen ja työhyvinvoinnin vähenemiseen. Omaa kokemusta voidaan muuttaa tulkintaa ja ajattelutapaa muuttamalla.

Käytän sekä yksilö- että ryhmänohjauksessa paljon kognitiivisen psykoterapian menetelmiä. Tavoitteenani on, että ihminen saa itselle työkaluja havainnoida itsessä tapahtuvia asioita ja muuttaa omaa suhtautumista ja toimintaa hyvinvointia tukevaan suuntaan.