Arviointi antaa sinulle tietoa osaamisestasi ja siitä kuinka olet edistynyt opinnoissasi. Lukuvuoden alussa sinulle kerrotaan tutkinnon tavoitteet, sisällöt sekä arvioinnin periaatteet.

Opintojesi edetessä sinulla on oikeus saada palautetta opinnoistasi. Kun koet tarpeelliseksi, sinulla on oikeus nähdä opintokorttisi. Opintokorttiin on koottu opintosuorituksesi. Voit aina kysyä palautetta myös suoraan opettajaltasi.

Opettaja kertoo sinulle arvioinnin periaatteet ja käytännöt opintojen alkuvaiheessa.


Valmentavassa koulutuksessa arviointi on osaamis- ja tavoiteperusteista. Oppimistasi ja osaamistasi verrataan osaamistavoitteisiin ja henkilökohtaisiin tavoitteisiisi.

Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa arviointi on osaamis- ja kriteeriperusteista. Oppimistasi ja osaamistasi verrataan etukäteen määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin tai asetettuihin tavoitteisiin. Arvosana määräytyy ennalta laadittujen arviointikriteerien mukaisesti.


Oppimisen arviointi

Oppimisen arvioinnin tavoitteena on, että tiedät, mitä osaat ja mitä sinun on vielä opittava.
Oppimista arvioidaan koko opiskelun ajan: saat säännöllisesti suullista ja/tai kirjallista palautetta oppimisesi etenemisestä.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä saat palautetta oppimisestasi työpaikkaohjaajaltasi.


Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnin tavoitteena on määritellä, miten hyvin osaat opiskelemasi asiat. Osaamisen arvioinnin perusteella määräytyvät opintokortin ja todistuksen arvosanat.

Osaamisen tasot ovat tyydyttävä 1 ja 2, hyvä 3 ja 4 tai kiitettävä 5.
Jos opintojesi tavoitteita on mukautettu, ovat arvosanat mukautettu tyydyttävä 1 ja 2, mukautettu hyvä 3 ja 4 tai mukautettu kiitettävä 5.
Mukautetut opinnot merkitään opintokortissa ja todistuksessa merkinnällä "M".

Arviointiin osallistut myös sinä itse. Oman osaamisen arviointi on tärkeä taito, jota harjoittelemme yhdessä.