Räätälöimme erilaisia työhyvinvointiin liittyviä luentoja ja alustuksia kunkin työpaikan tarpeiden pohjalta. Lyhyet luennot sopivat hyvin esimerkiksi työhyvinvointipäivän tai kokouksen yhteyteen.

Esimerkkejä luentojen sisällöistä ja teemoista:

  • Työyhteisön toimivuus, yhteistyö ja vuorovaikutus
  • Esimies- ja alaistaidot
  • Muutosten kohtaaminen
  • Työyhteisön haasteelliset tilanteet ja varhainen puuttuminen
  • Kiireen hallinta ja ajankäytön suunnittelu
  • Itsensä johtaminen
  • Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
  • Työhyvinvoinnin taloudelliset vaikutukset
  • Oman hyvinvoinnin peruspilarit: ravitsemus, liikunta ja palautuminen
  • Lempeästi uneen – univaikeuksien käsittelyä ja työkaluja hyvään uneen
  • Mindfulness - tietoisuustaidot
  • Ikä, työ ja toimintakyky: kehon muutokset ja vaikutukset työkykyyn
  • Työergonomia - teoriasta käytännön harjoitteisiin
  • Elintavat – vaikutukset työkykyyn ja hyvinvointiin

Luennot voivat sisältää myös ryhmätyöskentelyä ja käytännön harjoituksia.

Luennoitsijoina toimivat Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskuksen asiantuntijat.