Räätälöimme erilaisia työhyvinvointiin liittyviä luentoja ja alustuksia kunkin työpaikan tarpeiden pohjalta. Lyhyet luennot sopivat hyvin esimerkiksi työhyvinvointipäivän tai kokouksen yhteyteen.

Esimerkkejä luentojen sisällöistä ja teemoista:

 • Työyhteisön toimivuus, yhteistyö ja vuorovaikutus
 • Esimies- ja alaistaidot
 • Muutosten kohtaaminen
 • Työyhteisön haasteelliset tilanteet ja varhainen puuttuminen
 • Kiireen hallinta ja ajankäytön suunnittelu
 • Itsensä johtaminen
 • Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
 • Työhyvinvoinnin taloudelliset vaikutukset
 • Oman hyvinvoinnin peruspilarit: ravitsemus, liikunta ja palautuminen
 • Lempeästi uneen – univaikeuksien käsittelyä ja työkaluja hyvään uneen
 • Mindfulness - tietoisuustaidot
 • Ikä, työ ja toimintakyky: kehon muutokset ja vaikutukset työkykyyn
 • Työergonomia - teoriasta käytännön harjoitteisiin
 • Elintavat – vaikutukset työkykyyn ja hyvinvointiin

Luennot voivat sisältää myös ryhmätyöskentelyä ja käytännön harjoituksia.

Luennoitsijoina toimivat Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskuksen asiantuntijat.