Kiipulan ammattiopiston erityiseksi tehtäväksi on järjestämisluvassa määritelty koulutuksen järjestäminen vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille sekä erityisopetuksen asiantuntijapalvelujen toteuttaminen. Asiantuntijapalveluina toteutetaan erilaisia kehittämis-, palvelu- ja tukitehtäviä. Tällaisia ovat aihetta koskevat kehittämishankkeet,  osallistuminen eri verkostoihin, tilaisuuksiin ja työryhmiin ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijaroolissa sekä erilaiset kannanotot sekä asiantuntijapalveluina toteutetut koulutukset ja muu osaamisen kehittäminen, esimerkiksi erikseen sovittavat koulutukset ja konsultaatiot.

Asiantuntijapalvelujen koulutuskalenteri 2019

Kevät 2019
Toteutusajankohta Koulutus Toteutuspaikkakunta Viimeinen ilmoittautumispäivä
3.4.2019 ja 16.4.2019 Hakeutuminen, henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki. Ilmoittautumislinkki. Hämeenlinna

1.4.2019 

3.4.2019 ja 16.4.2019 Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työpaikoilla. Ilmoittautumislinkki. Tampere 1.4.2019