Kiipulan ammattiopiston erityiseksi tehtäväksi on järjestämisluvassa määritelty koulutuksen järjestäminen vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille sekä erityisopetuksen asiantuntijapalvelujen toteuttaminen. Asiantuntijapalveluina toteutetaan erilaisia kehittämis-, palvelu- ja tukitehtäviä. Tällaisia ovat aihetta koskevat kehittämishankkeet,  osallistuminen eri verkostoihin, tilaisuuksiin ja työryhmiin ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijaroolissa sekä erilaiset kannanotot sekä asiantuntijapalveluina toteutetut koulutukset ja muu osaamisen kehittäminen, esimerkiksi erikseen sovittavat koulutukset ja konsultaatiot.

Asiantuntijapalvelujen koulutuskalenteri 2019

Syksy 2019
Toteutusajankohta Koulutus Toteutuspaikkakunta Viimeinen ilmoittautumispäivä
2.10.2019 klo 9-15 ja
11.10.2019 klo 9-15
Erityisen hyvä opettajuus (3 op)

Hämeenlinna ja Tampere
(molemmilla paikkakunnilla samaan aikaan)

27.9.2019

Hämeenlinna

Tampere