Kiipulan ammattiopiston erityiseksi tehtäväksi on järjestämisluvassa määritelty koulutuksen järjestäminen vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille sekä erityisopetuksen asiantuntijapalvelujen toteuttaminen. Asiantuntijapalveluina toteutetaan erilaisia kehittämis-, palvelu- ja tukitehtäviä. Tällaisia ovat aihetta koskevat kehittämishankkeet,  osallistuminen eri verkostoihin, tilaisuuksiin ja työryhmiin ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijaroolissa sekä erilaiset kannanotot sekä asiantuntijapalveluina toteutetut koulutukset ja muu osaamisen kehittäminen, esimerkiksi erikseen sovittavat koulutukset ja konsultaatiot.

Asiantuntijapalvelujen koulutuskalenteri 2018

Syksy 2018
Toteutusajankohta Koulutus Toteutuspaikkakunta Viimeinen ilmoittautumispäivä
7.11.2018 klo 9-15 ja 27.11.2018 klo 9-13 Osaamisen hankkiminen ja osoittaminen työpaikoilla   Hämeenlinna 2.11.2018