Kiipulan ammattiopiston erityiseksi tehtäväksi on järjestämisluvassa määritelty koulutuksen järjestäminen vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille sekä erityisopetuksen asiantuntijapalvelujen toteuttaminen. Asiantuntijapalveluina toteutetaan erilaisia kehittämis-, palvelu- ja tukitehtäviä. Tällaisia ovat aihetta koskevat kehittämishankkeet,  osallistuminen eri verkostoihin, tilaisuuksiin ja työryhmiin ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijaroolissa sekä erilaiset kannanotot sekä asiantuntijapalveluina toteutetut koulutukset ja muu osaamisen kehittäminen, esimerkiksi erikseen sovittavat koulutukset ja konsultaatiot.

Asiantuntijapalvelujen koulutuskalenteri 2018

Syksy 2018
Toteutusajankohta Koulutus Toteutuspaikkakunta Viimeinen ilmoittautumispäivä
13.9.2018 ja 26.9.2018 Osaamisen hankkiminen ja osoittaminen työpaikoilla Tampere 4.9.2018
13.9.2018 ja 26.9.2018 Osaamisperusteiset ja asiakaslähtöiset oppimisratkaisut sekä arviointi Hämeenlinna ja Lahti 4.9.2018
syys-lokakuu 2018 Erityisen tuen järjestäminen ja koordinointi verkkototeutus 29.8.2018