Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja / pienkonekorjaaja

  • autotekniikan osaamisala

  • Kiipulan toimipaikka, mahdollisuus asumiseen

Autoalan opinnoissa perehdyt autoalan moniin työtehtäviin. Opit mm.

  • tavallisia auton huoltotöitä
  • rengastöitä
  • auton osien kierrätystä
  • autojen pesua ja vahaamista
  • auton sisäpuhdistusta

Opiskelun lähtökohtana ovat opiskelijan edellytykset, valmiudet ja vahvuudet. Oppiminen tapahtuu pääasiallisesti tekemällä alan työtehtäviä; toiminnallisesti, käytännön työn kautta ja todellisissa tilanteissa. Työn perustana oleva tieto integroidaan työtehtäviin.


Autotekniikan osaamisalan suorittanut osaa toimia ajoneuvoasentajan tehtävässä. Hän osaa huoltaa ja korjata asiakkaan ajoneuvon sekä palvella asiakasta.
Hän tuntee alansa lainsäädännön asettamat vaatimukset ja osaa varmistaa ajoneuvon liikenneturvallisuuden ja toimivuuden. Hän hallitsee huolto- ja korjaustöihin liittyvät tavallisimmat työmenetelmät sekä osaa valita oikeat aineet ja tarvikkeet. Hän tuntee työhönsä liittyvät vastuut ja velvoitteet, kuin myös työn turvalliseen tekemiseen liittyvät työsuojelusäädökset. Hän osaa käyttää alalla yleisesti esiintyviä tiedonhankinta- ja viestintävälineitä.

Mahdollisia työpaikkoja: autoliikkeet, korjaamot, huoltamot, erikoiskorjaamot, kuljetusliikkeet tai oma yritys.