Oletko elämäntilanteessa, jossa on tarpeen arvioida ammatillisen kuntoutuksen tarvetta ja mahdollisuuksia ennen työhön tai opiskelemaan paluuta?
Työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki on ehkä hylätty, olet palaamassa työhön pitkän työttömyyden jälkeen tai opintosi ovat keskeytyneet toistuvasti sairauden vuoksi taikka sopivaa koulutus- tai ammattialaa ei tunnu löytyvän?

Hae Kiipula-Aviren ammatilliseen kuntoutusselvitykseen!
Selvityksessä tunnistetaan ja arvioidaan kanssasi työ- ja/tai opiskelukykyysi aikuttavia tekijöitä ja selvitetään sekä lääkinnällisen että erityisesti mmatillisen kuntoutuksen tarpeet ja mahdollisuudet.
Kuntoutusselvityksen tuloksena saat yksilöllisen ammatillisen
kuntoutussuunnitelman kuntoutusvaihtoehtoineen.

Näin haet
Toimita Kelaan lääkärin B-lausunto ja kuntoutushakemus KU101.

Kela tekee päätöksen kuntoutuksen myöntämisestä. Kuntoutus on sinulle maksuton, ja lisäksi voit hakea Kelasta sairauspäivärahan suuruista kuntoutusrahaa.

Selvityksen kesto
Kuntoutusselvityksen pituus määräytyy yksilöllisesti. Kokonaispituus on enintään 12 kuntoutuspäivää 4 kuukauden aikana ja 1-3 seurantapäivää.

Alkuvaihe kestää 2 - 3 kuntoutuspäivää peräkkäisinä päivinä.
Jatkovaihe on enintään 9 kuntoutuspäivää enintään 3 jaksossa.
Jatkovaihe koskee kuntoutujia, joiden kuntoutussuunnitelman laatimiseen tarvitaan tarkempia ja laajempia selvityksiä.
Seurantavaihe on 1-3 seurantapäivää ja/tai 1-6 puhelinyhteydenottoa. Seurannassa varmistetaan, että kuntoutussuunnitelma on lähtenyt tai lähtee liikkeelle ja että saat tukea ammatilliseen etenemiseesi.