Tarvitsetko osaavaa ja luotettavaa kumppania ammatilliseen kuntoutukseen? Kiipula-Aviresta saat palvelut joustavasti, yksilöllisesti ja läheltä.

Tuotamme ammatillisen kuntoutuksen palveluita vakuutus- ja työeläkeyhtiöille sekä eläkekassoille- ja säätiöille. Kuulumme valtakunnalliseen Työhönkuntoutumisen palveluverkostoon ja käytössämme on tilaajien ja palveluntuottajien yhteiseen käyttöön kehitetty sähköinen järjestelmä KuntoutuNET.

 

 

Alkuhaastattelu
Alkuhaastattelussa kartoitamme asiakkaan kokonaistilannetta, työhistoriaa, osaamista, työhön paluun rajoittavia tekijöitä sekä ammatillisen suunnittelun oikea-aikaisuutta. Arvioimme asiakkaan työhön paluun mahdollisuuksia ja motivaatiota ammatilliseen kuntoutukseen sitoutumiseen.

Työhön paluun suunnitelma
Palvelussa laaditaan yksilöllinen, realistinen ja terveyden asettamat rajoitukset huomioon ottava työhön paluun suunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakas saa suunnitelmasta konkreettisen ja toteuttamiskelpoisen polun työllistymiseensä tai kouluttautumiseensa.

Psykologinen testaus
Psykologinen testauksen avulla arvioimme asiakkaan kognitiivisia taitoja, oppimisvalmiuksia, ammatillista suuntautuneisuutta, persoonallisuuden piirteitä sekä motivaatiota psykologisin tutkimusmenetelmin, haastatteluin ja palautekeskusteluin.

Työkokeilu
Työkokeilun avulla saadaan käytännön tietoa työtehtävien soveltuvuudesta asiakkaalle. Työkokeilua voidaan myös hyödyntää varmistaessa uuden alan työtehtävien soveltuvuutta ennen ammatillisen uudelleenkouluttautumisen aloittamista.