Onko sinulla uupumisoireita, sairauksia tai muita tekijöitä, jotka uhkaavat omaishoitajana jatkamistasi? Hae kuntoutukseen! Saat asiantuntevaa ohjausta, vertaistukea ja välineitä jaksamisesi tueksi.Työ- ja toimintakyvyn parantamisen lisäksi tavoitteena on myös

 • yksilöllisten ratkaisujen etsiminen arkipäivän ongelmallisiin tilanteisiin
 • omaishoitajan työssä olevien rasitustekijöiden ja stressin tunnistaminen ja niiden käsittelyn oppiminen sinun ja hoidettavasi arjen sujuvuuden ja vuorovaikutuksen tukeminen
 • ohjaaminen hakemaan tietoa omaisen/läheisen sairauksista ja niihin liittyvistä palveluista
 • omaishoitajuutta tukevien palveluiden/toimijoiden/järjestöjen toimintaan tutustuminen.

  Järjestämme Helsingissä (Wilhelmiina, Pikku Huopalahti) omaishoitajien Kela-kuntoutusta sekä pari- että yksilökursseina. Molempiin voi osallistua yöpyen tai avomuotoisesti.

Toteutamme kurssit yhteistyössä Wilhelmiina Kodin kanssa, jolla on yli 20 vuoden kokemus vanhusten hoidosta ja kuntoutuksesta. Wilhelmiina sijaitsee Helsingin Pikku Huopalahdessa, hyvien yhteyksien päässä Helsingin keskustasta.

Kenelle?

Kurssit on tarkoitettu omaistaan tai läheistään päivittäin hoitaville tai avustaville henkilöille, joilla sairauden tai omaishoitajuudesta aiheutuvan rasituksen vuoksi toiminnoista suoriutuminen tai osallisuus on alentunut tai vaarassa alentua on uupumisoireita, sairauksia tai muita tekijöitä, jotka uhkaavat omaishoitajana jatkamista ei tarvitse olla kunnan kanssa laadittua omaishoitosopimusta. Voit olla opiskelemassa, työelämässä, palaamassa työhön, kuntoutustuella tai poissa työelämästä.

 • Parikurssit 5+5+5 vrk, toteutus 10 kk aikana, 8 kuntoutujaa ja 8 omaista
  Jaksot sisältävät sekä omaa että yhteistä ohjelmaa omaishoitajille ja läheisille. Hoitohenkilöstö huolehtii läheisesi päivittäisten toimintojen sujuvuudesta (pukeutuminen, peseytyminen, ruokailu), joten sinä voit  keskittyä omaan ohjelmaasi.

  Omaisen/läheisen osallistuminen kuntoutukseen edellyttää, että hän kykenee toimintakykynsä puolesta kykenee osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan. Lisäksi hänen terveydentilastaan on kuntoutukseen saavuttaessa esitettävä alle vuoden vanha lääketieteellinen selvitys, esimerkiksi kopio sairauskertomuksen tekstistä tai sairaalajakson loppuarvio tai kotihoidon antama selvitys terveydentilasta sekä tieto ajantasaisesta lääkityksestä.
 • Yksilökurssit 5+5 vrk, toteutus 6-8 kk aikana, 10 kuntoutujaa

Kurssien sisältö

Suurin osa toiminnasta tapahtuu ryhmissä, mikä mahdollistaa vertaistuen ja aktiivisen osallistumisen. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja yhmäytymistä tukevien menetelmien avulla. Sisällöt muokataan ryhmän tarpeiden ja kykyjen mukaan, niin että kuntoutus on mielekästä koko ryhmälle.

Kuntoutuksesta vastaa työryhmä, johon kuuluvat erikoislääkäri, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja , sosiaalityöntekijä tai sosionomi ja liikunnanohjaaja sekä erityistyöntekijöitä.