Kurssi on tarkoitettu työelämässä tai opiskelemassa oleville aikuisille, joiden työ- tai opiskelukykyä uhkaa masennus
(lievä tai keskivaikea masennustila). Sinulla on kytkös työ- tai opiskeluelämään tai olet ollut poissa työstä enintään 6 kk viimeisen vuoden aikana.  Työttömyys ei ole este kuntoutukseen osallistumiseen.
Sinulla on valmiudet osallistua ryhmämuotoiseen kuntoutukseen. Hoitosuhde omaan hoitotahoosi jatkuu kuntoutuksen ajan.

Sisältö
Ohjelma koostuu ryhmätapaamisista ja yksilöllisestä ohjauksesta. Sisällöt muokataan ryhmän tarpeiden ja kykyjen mukaan, niin että kuntoutus on mielekästä koko yhmälle. Teemoina ovat esimerkiksi fyysinen aktivointi ja ohjaus, psykososiaalinen ohjaus ja neuvonta, tietoja ja ohjausta terveyteen liittyvistä asioista ja työelämässä selviytyminen.

Tapaamiset sisältävät keskusteluja, pienryhmätyöskentelyä ja toiminnallisia menetelmiä. Keskeistä on myös yhteistyö kuntoutujien työssä jaksamisen kannalta keskeisten tuki- ja hoitotahojen kanssa. Välitehtävät linkittävät kuntoutuksessa käsiteltyjä asioita arkipäivään.

Kuntoutuksestasi vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat erikoislääkäri, psykologi tai psykiatriseen hoitotyöhön tai mielenterveystyöhön erikoistunut sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä tai sosionomi sekä fysioterapeutti tai liikunnanohjaaja. Jokaiselle kuntoutujalle nimetään omaohjaaja.  

Toteutus
Kurssi kestää enintään 8 kuukautta, jonka aikana on 12 ryhmätapaamista ja kolme yksilökäyntiä.
Kuntoutuspaikan voit valita asuinpaikkakuntasi mukaiselta ERVA-alueelta. Aviren kuntoutukset järjestetään seuraavilla paikkakunnilla:
Helsinki, Siuntio, Lahti, Tampere, Jyväskylä.