Kurssi on tarkoitettu työelämässä tai opiskelemassa oleville aikuisille, joiden työ- tai opiskelukykyä uhkaa masennus
(lievä tai keskivaikea masennustila). Sinulla on kytkös työ- tai opiskeluelämään tai olet ollut poissa työstä enintään 6 kk viimeisen vuoden aikana.  Työttömyys ei ole este kuntoutukseen osallistumiseen.
Sinulla on valmiudet osallistua ryhmämuotoiseen kuntoutukseen. Hoitosuhde omaan hoitotahoosi jatkuu kuntoutuksen ajan.

Sisältö
Ohjelma koostuu ryhmätapaamisista ja yksilöllisestä ohjauksesta. Sisällöt muokataan ryhmän tarpeiden ja kykyjen mukaan, niin että kuntoutus on mielekästä koko yhmälle. Teemoina ovat esimerkiksi fyysinen aktivointi ja ohjaus, psykososiaalinen ohjaus ja neuvonta, tietoja ja ohjausta terveyteen liittyvistä asioista ja työelämässä selviytyminen.

Tapaamiset sisältävät keskusteluja, pienryhmätyöskentelyä ja toiminnallisia menetelmiä. Keskeistä on myös yhteistyö kuntoutujien työssä jaksamisen kannalta keskeisten tuki- ja hoitotahojen kanssa. Välitehtävät linkittävät kuntoutuksessa käsiteltyjä asioita arkipäivään.

Kuntoutuksestasi vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat erikoislääkäri, psykologi tai psykiatriseen hoitotyöhön tai mielenterveystyöhön erikoistunut sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä tai sosionomi sekä fysioterapeutti tai liikunnanohjaaja. Jokaiselle kuntoutujalle nimetään omaohjaaja.  

Mielenterveyden häiriöitä sairastavien aikuisten avomuotoinen kuntoutuskurssi
Kenelle
ORAS -kurssi on Kelan järjestämää kuntoutusta sinulle, joka olet työelämässä tai opiskelemassa ja sairastat masennusta, joka uhkaa pärjäämistäsi.
Sairastaminen haittaa jokapäiväistä elämääsi ja tarve kuntoutukselle on todettu terveydenhuollon ammattilaisen toimesta.

Toteutus
ORAS -kurssiin kuuluu sekä yksilöllisiä tapaamisia että ryhmätapaamisia. Ryhmässä on kaikkiaan 10 kuntoutujaa.
Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan enintään 8 kuukauden aikana aloituskerrasta. Kurssijaksot suunnitellaan joustavasti huomioiden toiveesi ja loma-ajat. 
Kurssilla työstät sinulle ajankohtaisia mielen, fyysisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen terveyden teemoja yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa.
Hakeminen
ORAS -kurssille hakeudutaan Kelan lomakkeella KU 132. Hakemukseen liitetään lääkärin B-lausunto. Haku on käynnissä!

Kaikki alkavat kurssimme ja niiden paikkatilanteet löydät Kelan kurssitarjonnasta.
Kirjoita sanahakuun "Kiipula" tai "Avire", klikkaa kohtaa "Suorita haku". Voit myös rajata hakua esim. "Aikuisten kurssit".