Masennuksesta kohti uutta elämää

Kenelle

Kelan SILMU-kurssi sopii mielenterveydenhäiriöitä sairastaville aikuisille, jotka ovat opiskelemassa, työelämässä, palaamassa työhön tai väliaikaisesti pois työelämästä sairauslomalla, kuntoutustuella tai työttömänä.

Henkilöllä on asianmukaisesti diagnosoitu lievä tai keskivaikea masennustila ja/tai ahdistuneisuushäiriö; sairauden oireita voi olla laukaisemassa myös työuupumus. Kuntoutujat voivat sairastaa myös vakaassa vaiheessa olevaa kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Toteutetulla hoidolla on saavutettu vaste, joka mahdollistaa riittävän keskittymiskyvyn ja jaksamisen, osallistujat pystyvät osallistumaan ja soveltuvat ryhmäkuntoutukseen.

Hoitosuhde jatkuu kuntoutuksen ajan hoitotahoon. 

Tavoite

Tavoitteena on kuntoutujan työ-, opiskelu- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen hänelle  merkityksellisissä arjen toiminnoissa

Omaisesi osallistuu kurssille yhden päivän ajan keskimmäisellä jaksolla.

Sisältö

Suurin osa toiminnasta tapahtuu ryhmissä, mikä mahdollistaa vertaistuen ja aktiivisen osallistumisen. Sisällöt muokataan ryhmän tarpeiden ja kykyjen mukaan, niin että kuntoutusprosessi on mielekäs koko ryhmälle. Teemoina ovat esimerkiksi psykososiaalinen ohjaus ja neuvonta, opiskelussa tai työelämässä selviytyminen, osallisuuden lisääminen arjessa, fyysinen aktivointi ja ohjaus, ravitsemus ja muut terveyteen liittyvät asiat.

Tapaamiset sisältävät keskusteluja, pienryhmätyöskentelyä, terapeuttista ohjausta ja toiminnallisia harjoituksia sekä kevyttä liikuntaa sisällä ja ulkona. Keskeistä on myös yhteistyö kuntoutujien tuki- ja hoitotahojen kanssa. Omaisella on mahdollisuus osallistua keskimmäisen jakson viimeisean päivään. Välitehtävät linkittävät kuntoutuksessa käsiteltyjä asioita arkipäivään.

Kuntoutuksestasi vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat erikoislääkäri, psykologi, fysioterapeutti ja psykoterapeutti tai psykiatriseen hoitotyöhön tai mielenterveystyöhön erikoistunut sairaanhoitaja. Jokaiselle kuntoutujalle nimetään omaohjaaja. 

Rakenne

Kurssi kestää enintään vuoden, jona aikana on kolme 5 päivän kuntoutusjaksoa. Kurssille voi osallistua avo- tai laitosmuotoisesti kuntoutujan  tarpeen mukaan. 

Kurssille otetaan 10 kuntoutujaa + 10 läheistä/omaista. Omaisella on mahdollisuus osallistua keskimmäisen jakson viimeiseen päivään.

Toteutuspaikkakunnat

Helsinki
Kurssit ovat valtakunnallisia eli niille voi hakea kaikkialta Suomesta. 

Hakeminen

Kurssille haetaan Kelan lomakkeella KU 132. Hakemukseen liitetään lääkärin B-lausunto. Kurssin ajalta voi hakea Kelasta kuntoutusrahaa ja matkakorvausta

Katso alkavat kurssit kurssihausta