Onko sinulla varhaisen vaiheen muistisairaus, Alzheimerin tauti tai muu lievä muistisairaus? Hae läheisesi kanssa sopeutumisvalmennuskurssille! Saatte tietoa, asiantuntevaa ohjausta, vertaistukea ja välineitä jaksamisenne tueksi:

 • tietoa sairaudesta, sen hoidosta ja kuntoutus- ja muiden tukitoimien mahdollisuuksista
 • ohjausta omatoimisuuden ylläpitämiseen ravitsemuksen, liikunnan ja oman aktiivisuuden keinoin
 • neuvoja toimivan tukiverkoston kartoittamiseen kotipaikkakunnalta
 • keinoja arjen vuorovaikutuksen parantamiseen
 • ohjausta muistin ja tiedonkäsittelytoimintojen harjoittamiseen
 • ohjeita tulevaisuuteen varautumiseen eri keinoin (taloudelliset ja juridiset asiat)

  Näin haet:
  Täytä Kelan hakemuslomake KU 132.
  Hanki lääkäriltä selvitys terveydentilastasi (B-lausunto)
  Toimita lomake ja selvitykset Kelan toimistoon.
  Kela tekee päätöksen kuntoutuksesta. Kuntoutus on sinulle maksuton ja lisäksi voit hakea Kelasta kuntoutusrahaa.

Kenelle
Muistisairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssille valitaan alle 76-vuotiaita henkilöitä,

 • joilla on asianmukaisesti diagnosoitu varhaisen vaiheen muistisairaus tai lievä muistisairaus, kuten Alzheimerin tauti, Lewyn kappale -tauti, vaskulaarinen dementia, otsa-ohimolohkorappeuma tai Parkinsonin taudin muistisairaus tai näiden yhdistelmä
 • jotka hyötyvät ryhmämuotoisesta sopeutumisvalmennuksesta ja haluavat osallistua kurssille yhdessä omaisensa/läheisensä kanssa
  joille on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset muistisairauden toteamiseksi
 • joilla hoitava taho on arvioinut sopeutumisvalmennuskurssin ajankohtaisuudenenintään 12 kuukautta ennen kurssin alkamista.

  Puoliso tai muu aikuinen omainen/läheinen osallistuu kuntoutukseen hahmottaakseen läheisensä kokonaistilanteen, tuen tarpeen ja kyetäkseen edistämään kuntoutujan kuntoutumista. Häntä tuetaan ja ohjataan, jotta kuntoutujan arki sisältäisi kuntoutumista edistäviä toimintoja.

Kurssille otetaan 8 alle 76-vuotiasta kuntoutujaa ja 8 läheistä.

Sisältö
Kurssilla suurin osa toiminnasta tapahtuu ryhmissä, mikä mahdollistaa vertaistuen ja aktiivisen osallistumisen. Tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisten avulla. Sisällöt muokataan ryhmän tarpeiden mukaan, niin että kuntoutus on mielekästä koko ryhmälle. Kurssi sisältää sekä omaa että yhteistä ohjelmaa kuntoutujalle ja läheisille.

Kuntoutuksesta vastaa työryhmä, johon kuuluvat erikoislääkäri, sairaanhoitaja, sosionomi, liikunnanohjaaja, fysioterapeutti, psykologi ja avustavaa henkilöstöä.

Toteutamme kurssit yhteistyössä Wilhelmiina-kodin kanssa, jolla on pitkä kokemus muistisairaiden kuntoutuksesta.

Toteutus
Kurssi kestää 5 vuorokautta yhdessä jaksossa. Kurssille voi hakea kaikkialta Suomesta ja sille voi osallistua yöpyen tai avomuotoisesti. Kurssipaikkana on Avire Wilhelmiina Helsingin Pikku Huopalahdessa.