Kenelle?

Muistisairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssille valitaan alle 76-vuotiaita henkilöitä, 

  • joilla on asianmukaisesti diagnosoitu varhaisen vaiheen muistisairaus tai lievä muistisairaus, kuten Alzheimerin tauti, Lewyn kappale -tauti, vaskulaarinen dementia, otsa-ohimolohkorappeuma tai Parkinsonin taudin muistisairaus tai näiden yhdistelmä
  • jotka hyötyvät ryhmämuotoisesta sopeutumisvalmennuksesta ja haluavat osallistua kurssille yhdessä omaisensa/läheisensä kanssa
  • joille on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset muistisairauden toteamiseksi
  • joilla hoitava taho on arvioinut sopeutumisvalmennuskurssin ajankohtaisuuden enintään 12 kuukautta ennen kurssin alkamista.

Puoliso tai muu aikuinen omainen/läheinen osallistuu kuntoutukseen hahmottaakseen läheisensä kokonaistilanteen, tuen tarpeen ja kyetäkseen edistämään kuntoutujan kuntoutumista. Häntä tuetaan ja ohjataan, jotta kuntoutujan arki sisältäisi kuntoutumista edistäviä toimintoja.

Tavoite

Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työ- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

  • omatoimisuuden ylläpitäminen ravitsemuksen, liikunnan ja oman aktiivisuuden keinoin
  • kuntoutujan ja läheisen selviytymisen tukeminen
  • toimivan tukiverkoston kartoittaminen kotipaikkakunnalta
  • läheisen tiedon tarve ja sopeutumisen tukeminen
  • tulevaisuuteen varautuminen eri keinoin (taloudelliset ja juridiset asiat, edunvalvontavaltuutus, hoitotahto).

Kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssin yleisten tavoitteiden mukaisesti.

Sisältö

Kurssilla suurin osa toiminnasta tapahtuu ryhmissä, mikä mahdollistaa vertaistuen ja aktiivisen osallistumisen. Tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisten avulla.

Sisällöt muokataan ryhmän tarpeiden mukaan, niin että kuntoutus on mielekästä koko ryhmälle.

Kurssi sisältää sekä omaa että yhteistä ohjelmaa kuntoutujalle ja läheisille. Kuntoutuksesta vastaa työryhmä, johon kuuluvat erikoislääkäri, sairaanhoitaja, sosionomi, fysioterapeutti, psykologi ja avustavaa henkilöstöä.

Rakenne

Kuntoutukseen voi osallistua avomutoisesti tai majoittuen, kuntoutujan tarpeen mukaan. Kuntoutus kestää 5 vrk yhdessä jaksossa. Omainen osallistuu koko kuntoutuksen ajan.

Toteutuspaikka

Wilhelmiina Helsingin Pikku Huopalahdessa

Hakeminen

Kuntoutukseen haetaan Kelan lomakkeella KU 132. Hakemukseen liitetään lääkärin B-lausunto. Kurssille voi hakea kaikkialta Suomesta. 

Katso alkavat kurssit Kurssihausta