Kenelle

Työelämävalmennus on suunniteltu henkilöille ja työyhteisöille, joiden työ vaatii muutosvalmiutta, jatkuvaa oppimista ja uudistumista ja jotka haluavat pysyä muutoksissa täysipainoisesti mukana.


Tavoitteet

  • työn hallinnan, hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tukeminen
  • työn muutoksen käsitteleminen ja osallisuuden, ratkaisuhakuisuuden
    ja muutosvalmiuden vahvistaminen
  • työyhteisön toimivuuden ja tuottavuuden parantaminen


Sisältö

Työntekijän työkykyä voivat kuormittaa sekä työhön että yksityiselämään liittyvät asiat. Työelämävalmennus vastaa  työn, työntekijän ja työyhteisöjen tarpeisiin. Pääpaino on työssä, sen muutoksissa ja hallinnassa, mutta siihen  yhdistetään myös omaan terveyteen ja elämänhallintaan liittyviä aihealueita. 

Ohjaajina toimii työelämän asiantuntijoista koostuva työpari.


Esimerkki valmennusprosessista

kuva työelämävalemnnus