Voimavaravalmennusryhmiä toteutetamme erityisesti esimiehille, asiantuntijoille ja muissa henkisesti kuormittavissa tehtävissä toimiville terveyden ja voimavarojen vahvistamiseksi.Valmennusohjelmien sisältö, kesto ja jaksotus räätälöidään kohderyhmän mukaiseksi yhteistyössä toimeksiantajan ja työterveyshuollon kanssa nivoen ne tiiviisti arkeen ja työhön.

Asiakashyödyt
Työkyvyn ylläpitäminen, työn ja oman elämän hallinta, sitoutumisen lisääminen
Sairauspoissaolojen hallinta
Kustannussäästöt
Valmennuksen kesto 6-12 pv (yleisin 7-8 pv)

 

Esimerkki voimavaravalmennusprosessista