KIILA-kuntoutus on paikallaan, kun työntekijän työkyky on heikentynyt ja hän tarvitsee tukea työssä jatkamiseen. Työkyvyn heikentymistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti, sairaus on osa kokonaisuutta. Ensisijaista on todettu ja koettu tuen tarve työssä jatkamiselle.  Kuntoutustarpeen taustalla voivat olla muutokset työssä tai muusta syystä johtuva kuormittuneisuus. Kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia on selvitetty työpaikalla tai työterveyshuollossa.

KIILA-kuntoutus voidaan toteuttaa joko yksilökohtaisesti tai ammattiala- tai työpaikkakohtaisissa ryhmissä.

Näin haet
KIILA-kuntoutus voidaan toteuttaa joko yksilökohtaisesti tai ammattiala- tai työpaikkakohtaisissa ryhmissä. KIILA-kuntoutuksen hakuaika on jatkuva.

Työnantaja
Työnantajat hakevat KIILA-kuntoutuskursseja sähköisessä asiointipalvelussa, joka vaatii Katso-tunnisteen. Vahvistus kurssin saamisesta tulee sekä hakijalle että Kiipula-Avirelle saman istunnon aikana. .

Kun kurssin aikataulut on sovittu työnantajan ja Kiipula-Aviren kesken, Kiipula-Avire julkaisee kurssin ja työnantaja lähettää työntekijöiden hakemukset Kelaan. Työtervyshuolto voi tehdä esivalinnan.

Työntekijä (haettaessa muulle kuin työpaikan omalle kurssille)

Varaa aika työterveyslääkärille, tarvitset lääkärin B-lausunnon. 
Täytä Kelan hakemuslomake KU 101
Toimita Kelan toimistoon hakemus ja sen liitteinä
lääkärin B-lausunto kuntoutustarpeestasi
esimiehen kanssa laatimasi ammatillinen selvityslomake KU200.
Hakemuksesi käsitellään Kelassa. Tarvittaessa Kela kutsuu sinut haastatteluun. Saat kuntoutuksesta kirjallisen päätöksen. Näet sen myös asiointipalvelussa, jonne kirjaudut pankkitunnuksillasi tai mobiilitunnisteella.

Kela lähettää päätöksen kuntoutuksestasi tiedoksi myös Kiipula-Avireen, jolloin se toimii paikkavarauksena ja maksusitoumuksena.

Kuntoutuksen kustannukset maksetaan kuntoutuspäätösten perusteella suoraan palveluntuottajalle.

Sisältö
Kuntoutuksen sisällöstä puolet muodostuu ammatillisista ja puolet terveyteen liittyvistä teemoista.

Ammatillisia ja työhyvinvointiin liittyviä aihealueita ovat

  • Työn nykytila ja muutokset
  • Ammatillinen kehitys ja osaaminen
  • Vaatimukset ja voimavarat
  • Työhyvinvointi ja vuorovaikutus
  • Stressinhallinta ja palautuminen
  • Terveyteen ja elämänhallintaan liittyviä aihealueita ovatTerveys: ravinto, uni, päihteet
  • Henkinen hyvinvointi
  • Liikunta, rentoutuminen, harrastukset
  • Perhe, talous, ihmissuhteet

Kesto ja jaksotus
Kurssi sisältää 10-13 ryhmämuotoista avovuorokautta, yhden yksilöllisen avopäivän ja 2-4 yksilökäyntiä. Kurssi toteutetaan 1-1,5 vuoden aikana.