Pyydämme kaikilta kuntoutusasiakkailta sähköisesti palautteen jokaisen kuntoutusjakson jälkeen.
Palvelupäällikkö laatii palautteista yhteenvedon kuukausittain. Yhteenveto käsitellään johtotiimissä, jossa myös käydään läpi palautteiden perusteella kehittämistä vaativat asiat ja sovitaan parantamistoimista.


Palautteiden perusteella Aviressa kuntoutuksessa käyneet kokevat hyötyneensä kuntoutuksesta ja arvioivat henkilökunnan ammattitaidon korkeaksi.

Yritysrahoitteisten palvelujemme (kuntoremontit, voimavara- ja työelämävalmennukset) asiakkaista 97 % suosittelisi palvelujamme tuttavilleen tai työyhteisölleen.