Kuntoutuksen tuloksellisuus on Avirelle kunnia-asia. Panostamme siihen, että kuntoutuksen vaikutukset jatkuvat myös prosessin jälkeen.

Tätä tukevat kuntoutuksen hyvä suunnittelu, moniammatillinen tiimimme, kokonaisvaltainen toteutus sekä kuntoutuksen liittäminen muihin tukirakenteisiin, kuten työelämään, terveydenhuoltoon ja tukiverkostoon. 

Hyvinvointinetti

– Eri kuntoutusmuotojen vaikuttavuuden tilastointia jo vuodesta 2008
HyvinvointiNetti® on Aviressa kehitetty kuntoutuspalveluiden verkkotyöalusta ja vaikuttavuuden seurantajärjestelmä.
Sen avulla kerätään tietoa henkilön hyvinvoinnin tilasta, seurataan henkilökohtaisia tavoitteita sekä tehostetaan yhteistyötä työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon kanssa.

HyvinvointiNetissä® on seuraavat mittarit ja tehtävät

 • Taustatiedot
 • RAND-36-kysely
 • Työkykykysely (TKI)
 • Terveys ja terveyskäyttäytyminen
 • BDI-21 Mielialakysely
 • GAS-tavoitetyöskentely
 • Stressimittari (PK-yritykset)
 • Uni- ja uupumuskysely (Työterveyslaitos)
 • DEPS-seula
 • Oswestry-haitta-astekysely
 • Asiakaspalaute
 • Tavoitteiden seuranta
 • Oman työn kuvaaminen
 • Ennakkotehtävä esimiehelle

Kokoamme HyvinvointiNetin tiedoista vuosittain tilastot eri kuntoutusmuotojen vaikuttavuudesta. 
Ne kertovat, että kuntoutujat ovat hyötyneet Aviren kuntoutuksesta.