Tietosuoja

Käsittelemme kaikkia asiakastietojasi luottamuksellisesti. Kaikki asiakkaidemme terveydentilaan ja kuntoutukseen liittyvät asiakirjat ja tiedot ovat salassapidettäviä. Niitä käsittelevät vain välittömästi palvelun tuottamiseen tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Asiakasrekisteriin kirjataan vain kuntoutuksen tai muun palvelun kannalta tarpeelliset tiedot.

Henkilökunnallamme on lakisääteinen vaitiolovelvollisuus. Emme luovuta tietojasi ilman kirjallista suostumustasi ulkopuolisille. Kelalla on kuitenkin oikeus kuntoutuksen maksajana ollessaan saada kuntoutusseloste.

Tietosuoja ja asikastietojen käyttö perustuvat

  • potilaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin
  • asetukseen potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä
  • EU:n tietosuoja-asetukseen ja 
  • tietosuojalakiin 

Ajantasaiset säädöstekstit löydät Finlexistä .

Kiipulasäätiön tietosuojakäytäntöihin ja tietosuojaselosteisiin voit tutustua tietosuojasivuilla.

Potilasasiamies

Potilasasiamies auttaa ja neuvoo asiakasta potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Kiipula-Aviren potilasasiamiehenä toimii Petteri Aalto. Petteri on tavoitettavissa

  • sähköpostitse petteri.aalto(at)kiipula.fi tai 
  • puhelimitse p. 050 383 7264.

Tarvittaessa jätä viesti vastaajaan!