• Hankkeen tavoite on pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten sekä mielenterveys- ja päihdetoipujien yhdenvertaisuuden edistäminen digitalisoituvassa tietoyhteiskunnassa kehittämällä julkisten koulutus- ja neuvontapalvelujen saavutettavuutta ja digi –kokemusasiantuntijuutta
• Haanketta hallinnoi ASPA-säätiö ja siinä ovat mukana Epilepsialiitto, ADHD-liitto, A-Kiltojen liitto sekä Mielenterveyden keskusliitto. Kiipula toimii asiantuntijana ja digikoulutusten tuottajana.
• Hankkeen yhteyshenkilö Kiipulassa on koulutuspäällikkö Riikka Vanninen.