1.3.2016 – 31.12.2018 (ESR, OKM)

Hankkeen kohderyhmä on erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, jotka ovat vaarassa jäädä digitaalisen toimintaympäristön ulkopuolelle ja syrjäytyä digitaalisesta kehityksestä. Kiipulassa hankkeen kohderyhmä on erityistä tukea tarvitsevat alle 30-vuotiaat perustutkinto- ja TELMA opiskelijat (TELMA = Itsenäiseen elämään ja työhön valmentava koulutus).

Tavoitteena on parantaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten valmiuksia toimia digitaalisissa toimintaympäristöissä koulutukseen hakeuduttaessa eli ennen koulutusta, koulutuksen aikana ja siirryttäessä työelämään. Hanke keskittyy myös opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämiseen. Lisäksi laaditaan digitaalisen ohjauksen tukimateriaalia sekä kootaan hyviä ohjauskäytäntöjä ja menetelmiä. Yhtenä tärkeänä tavoitteen on myös luoda digitaalisen ohjauksen osaaja- ja kehittämisverkosto.

Hankekauden alussa kartoitettiin kaikki digitaalisen ohjauksen menetelmät, jotka liittyvät valmentavaan-ja perustutkintoon johtavaan koulutukseen. Tämän jälkeen valittiin sopivat välineet, joiden avulla lähdettiin kehittämään uusia innovatiivisia ohjausmenetelmiä ja pedagogisia ratkaisuja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen ja työpajatoimintaan. Valmentavan koulutuksen piirissä testattiin myös erilaisten digitaalisten ohjelmien toimivuutta ja kartoitettiin niitä tarpeita mitä ohjelmien tulee täyttää.

Erityisopiskelijoiden suhtautuminen digitalisaatioon on ollut pääosin myönteistä, vaikka heidän digitaaliset taitonsa ja valmiutensa ovat hyvin erilaisia. Koska toiminta digitaalisessa ympäristössä on monille opiskelijoille haasteellista, on pyritty löytämään teknisesti helppokäyttöinen verkkoympäristö. Sellaiseksi on osoittautunut verkossa toimiva oppimisympäristö Google Classroom, joka on saatu hyvin juurrutettua opiskelijoiden käyttöön. Digitaalinen oppimisympäristö on ihanteellinen varsinkin niille opiskelijoille, joilla on vaikeuksia suullisessa kommunikoinnissa.

Verkko-opintojensa lisäksi opiskelijat pitävät osana äidinkielen opintojaan blogia työssäoppimisestaan. Blogin pitäminen kehittää kirjoittamisen lisäksi myös opiskelijoiden sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä. Lisäksi opiskelijoiden kanssa on tekeillä opetusvideo, jonka avulla jaetaan hankkeen aikana saavutettua osaamista eteenpäin.

Hankkeen yksi huippuhetkistä oli, kun TELMA-opiskelijan toiminta kokemusasiantuntijana koulutustilanteissa toi Kiipulaan "Vuoden erityisopetusteko 2016" –palkinnon. Nyt hankekauden loppupuolella digitaalisen ohjauksen menetelmiä testataan edelleen ja suurelta osin ne ovat jo käytössä. Lisäksi kaikkea hankkeen aikana opittua ja jo olemassa olevaa osaamista syvennetään.

Digiosallistaminen on edennyt hyvin, ennen hankekauden alkua suurin osa Kiipulan VALMA-opiskelijoista ei suostunut edes koskemaan teknisiin laitteisiin ja nyt samat opiskelijat käyttävät luontevasti iPadia ja kännykkää. Voidaan todeta, että hankkeen myötä opiskelijat on saatu hyvin digiosallisiksi.

Käy tutustumassa Digiosalliseksi –hankkeeseen sen Facebook-sivulla https://www.facebook.com/groups/digiosalliseksi/
Seuraa myös hankkeen blogia.

Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on TAMK (Tampereen ammattikorkeakoulu) ja osatoteuttajia ovat Kiipulan ammattiopisto, Silta-Valmennusyhdistys ry, Tredu (Tampereen seudun ammattiopisto) ja VAAO (Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä). 
Kiipulassa hankkeen vastuuhenkilö on Tommi Natri, puh. 050 4204 216, tommi.natri(at)kiipula.fi