Ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä opetus- ja ohjaushenkilöstö tarvitsee uudenlaista osaamista työssään. Opetushenkilöstö tarvitsee tietoa ja taitoa ohjata myös erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita.

Hankkeen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen uudistusten toteutumista lisäämällä osallistujien erityispedagogista osaamista. Hankkeessa kehitetään ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstön erityisen tuen osaamista pedagogisissa ratkaisuissa ja digitaalisten välineiden käytössä sekä lisätään tutkimusperusteista tietoa.

Hankkeessa toteutetaan viisi koulutuskokonaisuutta:

1)    #ETTA –erityinen tuki ja tutkimus areenalla –verkkoluentosarja, Teams

2)    #YPET1 –yksilölliset polut ja erityinen tuki – neljä opintokokonaisuutta à 2op, verkkokurssit

3)    #YPET2 –yksityiset polut ja erityinen tuki – viisi opintokokonaisuutta á 2op, verkkokurssit

4)    #DET – digivälineitä erityiseen tukeen – kolme opintokokonaisuutta á 2op, useampia toteutuksia eri paikkakunnilla, lähipäiviä 2/toteutus

5)    #UTOT – uraohjaus, työelämässä oppiminen ja työllistyminen – kolme opintokokonaisuutta á 2op, useampia toteutuksia eri paikkakunnilla, lähipäiviä 2/toteutus

Hanketta hallinnoi Ammattiopisto Spesia. Osatoteuttajina Kiipulan ammattiopiston lisäksi toimivat Ammattiopisto Luovi, Ammattiopisto Live, Opitima, Hämeen ammattikorkeakoulu ja tampereen ammattikorkeakoulu.

Kiipula toteuttaa yhden #ETTA-verkkoluennon 2.4.2020 sekä #YPET2-kokonaisuudesta kaksi verkkokurssia. Lisäksi Kiipula toteuttaa Aikuisten erityinen tuki ja ohjaus sekä Maahanmuuttajien oppimisen tukeminen ja #UTOT-kokonaisuudesta monimuotokoulutuksen ePortfolio ja visuaalinen CV kolmella paikkakunnalla.

Yhteyshenkilöinä toimivat kehitysjohtaja Petteri Ora, petteri.ora@kiipula.fi, 050 300 3764 ja projektipäällikkö Kirsi Ek, kirsi.ek@kiipula.fi, 040 420 4209