Maa- ja metsätalousala
Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja

  • eläintenhoidon osaamisala

  • Kiipulan toimipaikka, mahdollisuus asumiseen

Maatalousalan perustutkinnon suorittanut viljelee eri kasveja eläinten rehuksi tai elintarvikkeiden raaka-aineiksi.
Tutkinnon suorittanut hoitaa eläimiä niin, että niistä saadaan laadukkaita elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden
raaka-aineita. Alan osaamista on kasvin- ja kotieläintuotannon rinnalla mm. maatilamatkailu, koneurakointi, maataloustuotteiden jatkojalostaminen ja ympäristön hoidon palvelujen tarjoaminen. Uusia kasvavia osaamisalueita ovat pien- ja lemmikkieläinten hoitopalvelut eri muodoissaan sekä green care -yrittäminen.

Eläintenhoidon osaamisalan suorittanut eläintenhoitaja osaa hoitaa ja kasvattaa eläimiä erilaisissa eläintenhoitoalan yrityksissä:
 
• Hän pystyy huolehtimaan erilaisten eläinten hyvinvoinnista ja tekemään eläinten hoitotyöt voimassa olevien säädösten ja asetusten mukaisesti.

• Hän osaa käyttää työssä tarvittavia koneita ja laitteita oikeilla työtavoilla, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.

• Eläintenhoitajalla on valmiudet perustaa eläintenhoitoalan yritys tai toimia eläintenhoitajana maatilalla, lomittajana, kotieläinpuistossa, eläintarhassa, tutkimuslaitoksissa, eläinklinikoilla ja muissa eläinalan yrityksissä. 


Eläintenhoidon osaamisalalla voi erikoistua tuotantoeläinten ja/tai pieneläinten hoitamiseen ja hyvinvointiin.