EA 1 -kurssilla opit, kuinka toimia erilaisissa ensiaputilanteissa, kuinka elvyttää ja käyttää defibrillaattoria, kuinka tyrehdyttää verenvuotoa ja mitä on henkinen ensiapu. Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa:

 • Toiminta onnettomuuden sattuessa
 • Tajuttomuus ja ensiapu
 • Elvytys ja sydäniskurin (defibrillaattorin) käyttö
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Haavat ja hallitsematon verenvuoto
 • Palovammat ja muut sokkiin johtavat tilanteet
 • Sairaskohtaukset
 • Erityyppiset haavat
 • Eriasteiset palovammat
 • Murtumat
 • Nivelvammat
 • Myrkytykset
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

EA 1 -kurssin suorittaminen edellyttää 100-prosenttista läsnäoloa. Kurssilta saa virallisen SPR:n todistuksen. Ensiapukurssin EA 1® -todistus on voimassa kolme vuotta.

Koulutuspäivien kesto on kello 8.30 – 15.30 (16 oppituntia)

Järjestämme myös yrityskohtaisia koulutuksia. Tarjouspyynnön voit jättää tarjouspyyntölomakkeellamme.