Koulutusosion webinaareissa ja workshopeissa perehdytään erityisen tuen näkökulmasta uudistuvan opettajuuden tematiikkaan, vahvistetaan asiakaslähtöisyyttä ja osaamisperusteisuutta tukevaa pedagogiikkaaa, oppilaitoksen sisäistä ja verkostoissa tapahtuvaa yhteistyötä sekä syvennytään erilaisiin näkökulmiin oman opettajuduen kehittymisen tueksi (esim. positiivinen pedagogiikka ammatillisesssa erityisopetuksessa).