Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden moninaisuus ja erityisen tuen tarpeet lisääntyvät kaiken aikaa. Oppimiseen liittyvien pulmien varhaisella tunnistamisella ja riittävällä tuella voidaan kuitenkin varmistaa kaikkien opiskelijoiden tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Osiossa perehdytään erityisen tuen tarpeiden tunnistamiseen, ohjauksen ja tuen tarpeen arviointiin sekä tukitoimien suunnitteluun uudistuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

Koulutuskokonaisuus koostuu valtakunnallisesta aloituswebinaarista sekä alueilla toteutettavista koulutuksista ja työpajoista sekä verkkokoulutuksista.
Kouluttajina toimivat Kiipulan ammattiopiston sekä AMEO-verkoston asiantuntijat.

Sisältöjä

  • Ohjauksen ja tuen tarpeen tunnistaminen ja arviointi
  • Oppimis- ja toimintakyvyn sekä toimintarajoitteiden määrittely
  • HOKS ja erityinen tuki. Mitä on vaativa erityinen tuki?
  • Psyykkisen tuen tarpeet
  • Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeudet
  • Muut oppimisen ja opiskelun pulmat

 Erityisen tuen tarpeet ja henkilökohtaistamisen suunnittelu -aloituswebinaari

Webinaarissa esitellään koulutusosion sisältöjä sekä johdatellaan oppimis- ja toimintakyvyn määrittelyyn sekä henkilökohtaistamisen, pedagogisen ja muun tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Webinaarissa asiantuntijoina toimivat opiskelija-asiainpäällikkö Riina Karvonen ja opintopäällikkö Pirjo Ruha Ammattiopisto Luovista.

Voit tutustua webinaaritallenteeseen tässä osoitteessa: http://eduvalidia.adobeconnect.com/pwqsfu560fuj/


Alueelliset koulutukset

Alueellisissa koulutuksissa/työpajoissa perehdytään erityisesti oppimis- ja toimintakyvyn sekä toimintarajoitteiden määrittelyyn sekä HOKS:iin ja erityiseen tukeen liittyviin kysymyksiin.
Mitä on vaativa erityinen tuki uudistuvassa ammatillisessa koulutuksessa?
Koulutukseen liittyy omaan työhön soveltavia tehtäviä sekä verkkoluentoja.
Lisäksi on mahdollisuus saada Skype-konsultaatiota hankkeen teemoista. Kouluttajana toimii apulaisrehtori Anne Saari Kiipulasta.


Ajankohdat ja ilmoittautuminen:

Lahti: to 22.2. klo 9-15 ja pe 16.3. klo 9-13. Ilmoittaudu koulutukseen 19.2.2018 mennessä!
Lahden koulutuspaikka: Kiipulan ammattiopisto, Sammonkatu 8H, Päijänne-luokka.

Ilmoittaudu tästä