Eva-Maria Fagerström

Kuntoutusasiantuntija

Minulla on monipuolinen kokemus asiakasohjaustyöstä. Kokemusta on kertynyt työvoimaohjaajan, yhteiskunnallisten aineiden opettajan ja ryhmäohjaajana toimimisesta kuntoutuskursseilla.

Ennen Kiipula-Avireen siirtymistä työskentelin pitkäaikaistyöttömien asiakkaiden ohjaustyössä vastaten kuntouttavan työtoiminnan ja tukityöllistämispaikkojen järjestämisestä yhdistyspuolella.

Sosionomin koulutuksen lisäksi olen suorittanut myös yrityskoordinaattorin erikoistumisopinnot. Asiakastyön perustana pidän asiakkaan ennakkoluulotonta kohtaamista ja aitoa läsnäoloa.

Omaa hyvinvointiani hoidan metsälenkeillä koirien kera.