KIILA-kuntoutuksen kohderyhmä

KIILA-kuntoutus kuntoutus on sinulle, joka olet työsuhteessa tai toimit yrittäjänä ja olet alle 67-vuotias. Sinulla on työterveyshuollossa tai perusterveydenhuollossa todennettu kuntoutuksen tarve. Tarvitset tukea jaksaakseni pidempään työelämässä.

Hakeminen KIILA-kuntoutukseen

KIILA-kuntoutukseen on jatkuva, sähköinen haku. KIILA-kuntoutuksen hakijoina voivat olla työterveyshuollot, yritykset, ammattiliitot ja yhdistykset. Hakeudu KIILA-kuntoutukseen työterveyshuollon tai perusterveydenhuollon kautta, joko olemassa olevalle sinulle soveltuvalle kurssille tai avoimena hakuna. Toimita hakemus lähimpään Kelaan.

Hakemus sisältää seuraavat lomakkeet:

 • hakijan kuntoutushakemus KU 101
 • lähiesimiehen ammatillinen selvityslomake KU 200
 • hoitavan lääkärin B-lausunto
 • mahdolliset muut käytössä olevat asiakirjat


KIILA-kuntoutuskurssin hakeminen, tarvitset hakemiseen KATSO-tunnisteet

 • kuntoutuskurssia koskeva hakemus tehdään sähköisesti osoitteessa: http://www.kela.fi/kiila-kuntoutuskurssit 
 • kurssi haetaan yhden istunnon aikana: kurssihaussa valitaan joko alueellinen tai valtakunnallinen toteutus, mahdollinen ammattiala ja sopiva palveluntuottaja 
 • hakemuksen lähettämisen jälkeen hakijalle ja palveluntuottajalle tulee sähköpostitse vahvistus-viesti, jonka jälkeen kurssia lähdetään suunnittelemaan yhdessä 
 • palveluntuottaja täydentää kurssin tiedot kurssijärjestelmään suunnittelukokouksen jälkeen, jolloin kurssille hakeutuminen voi alkaa
 • työterveyshuolto voi toimia edelleen kuntoutuskurssin hakijana ja esivalintatahona, esivalinnassa käytetään Kelan koontilomaketta KU107/12
 • valtakunnallisesti toimivat yritykset voivat hakea kuntoutuskurssia mille tahansa Kiipulan KIILA-kuntoutusta toteuttavalle toimipaikalle
 • paikallisesti toimivat yritykset sen sijaan voivat hakea kuntoutuskurssia oman alueensa (TAYS tai HYKS) sisällä