Koulutusosion webinaareissa ja workshopeissa perehdytään hakeutumisvaiheen ohjaukseen, jatkuvan haun toimintatapoihin, opiskelijan vahvuuksien ja tuen tarpeiden tunnistamiseen, henkilökohtaistamisen käytänteisiin sekä monialaisessa yhteistyössä toimimiseen.