Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki (HET1 ja HET2) -hankkeiden koulutukset, webinaarit ja workshopit on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle, johdolle sekä työpaikoilla opiskelijoita ohjaaville henkilöille. Koulutukset kehittävät erityispedagogista osaamista ja valmiuksia työskennellä erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten kanssa muuttuvassa toimintaympäristössä.

Koulutushanke koostuu itsenäisistä osioista, jotka ovat laajuudeltaan 2 – 3 opintopistettä.
Käytännönläheiset koulutukset antavat työkaluja erityisen tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä yksilöllisten opinto- ja työllistymispolkujen rakentamiseen osaamisperusteisesti, työelämälähtöisesti ja digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. 

Hanketta toteutetaan yhteistyössä ammatillisten erityisoppilaitosten kumppanuusverkoston (AMEO) kanssa. Koulutuksia ja työpajoja järjestetään tarpeiden mukaan ympäri Suomea.
Kiipulan ammattiopiston järjestämistä koulutusosiosta saat lisätietoja oikeanpuoleisesta valikosta.

Hankkeen aloituswebinaarin tallenteessa esitellään koulutushankkeen kokonaisuus sekä alueelliset toteutukset.

Kiinnostuitko?

Ole yhteydessä, jos toivot koulutusta omalle alueellesi. Kiipulan ammattiopisto toteuttaa koulutuksia kysynnän perusteella Kanta- ja Päijät-Hämeessä sekä Pirkanmaalla.

Lisätietoja antaa kehitysjohtaja Petteri Ora, petteri.ora(at)kiipula.fi, puh. 050 3003 764.