12.4.2017–31.12.2018, OPH; jatkohanke – 31.12.2019

Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki -hanke on ammatillisten erityisoppilaitosten kumppanuusverkoston (AMEO) toteuttama koulutushanke, joka tarjoaa tukea reformin mukaisten uudistusten, henkilökohtaistamisen ja erityisen tuen toimeenpanoon oppilaitoksissa ja työelämän oppimisympäristöissä.

Hankkeen koulutukset, webinaarit ja workshopit on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle, johdolle sekä työpaikoilla opiskelijoita ohjaaville henkilöille. Koulutukset kehittävät erityispedagogista osaamista ja valmiuksia työskennellä erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten kanssa muuttuvassa toimintaympäristössä.

Käytännönläheiset koulutukset antavat työkaluja erityisen tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä yksilöllisten opinto- ja työllistymispolkujen rakentamiseen osaamisperusteisesti, työelämälähtöisesti ja digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. 

Koko hankekokonaisuuteen voit tutustua Ammattiopisto Spesian sivuilla. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.
Hanketta koordinoivat Kiipulassa apulaisrehtori Anne Saari ja kehitysjohtaja Petteri Ora.